സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും അലക്സാണ്ടറും ഡയോജനീസും നടന്ന വഴിത്താരയിലൂടെ - ഏതന്‍‌സ് യാത്ര അവസാന ഭാഗം

സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും അലക്സാണ്ടറും ഡയോജനീസും നടന്ന വഴിത്താരയിലൂടെ – ഏതന്‍‌സ് യാത്ര അവസാന ഭാഗം

ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ യാത്ര രാവിലെ 8.00 മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചു ബസില്‍ കയറി ആതന്‍സിലെ ഏറ്റവും പഴയ മാര്‍ക്കെറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഇറങ്ങി ആഗോറ എന്നാണ് ഈ മാര്‍ക്കറ്റിന്‍റെ പേര്. തത്വചിന്തയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നസോക്രട്ടീസ് ഇവിടെ ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നായിരുന്നു ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചത് . അന്നുവരെ ഒളിമ്പിയന്‍ ഗിരിനിരകളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു അഥീനിയക്കാര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന 12 ദൈവങ്ങള്‍ അനര്‍ത്ഥങ്ങളാണ് എന്ന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു.

യുവാക്കളുടെ ഇടയില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത അദ്ദേഹം അവരെ യുക്തി ഭദ്രമായി ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്‍ പ്ലേറ്റോയും, പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യന്‍ അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നു ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ശിഷ്യന്‍ മഹാനായ അലക്‌സണ്ടാറും ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പകല്‍ റാന്തല്‍ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാന്‍ ഒരു മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നു പറഞ്ഞ ഡയോജനിസും ഈ ആഗോറ മാര്‍ക്കെറ്റിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ്.

a1

സോക്രട്ടീസിന് വിഷം പകര്‍ന്ന് നല്‍കിയ കുടങ്ങള്‍

ആഗോറ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ്. BC 600 മുതല്‍ ഇവിടെ മാര്‍ക്കെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതു കേവലം ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ് മാത്രം ആയിരുന്നില്ല അഥീനിയക്കാര്‍ ഇവിടെ കൂടിയാണ് അവരുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. ആഗോറയുടെ മുന്‍വശത്ത് BC 86 ല്‍ റോമന്‍ അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലത്ത് പണിത ചെറിയ ഓഡിയന്‍ തീയേറ്ററിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കാണാം.

ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചത് അവിടുത്തെ ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയമായിരുന്നു. അവിടെ ആഗോറയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ പാത്രങ്ങള്‍, അന്ന് മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങള്‍, ആയുധങ്ങള്‍ എല്ലാം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .
ദൈവ ദൂഷണം ആരോപിച്ചു കൊലചെയ്ത സോക്രട്ടീസിനെ കൊല്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഹേംലോക്ക് എന്ന വിഷം പകര്‍ന്നു നല്‍കി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ചെറിയ മണ്‍കുടങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ തടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഗുഹയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത് അവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ വിഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതു കഴിച്ചാല്‍ കാലിന്റെ വിരല്‍ മുതല്‍ മരിച്ചു, പതുക്കെ പതുക്കെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്‍ മരിക്കുകയുള്ളു എന്നതാണ്. വിഷം കഴിച്ചു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോള്‍ അടുത്തിരുന്നു കരയുന്ന പ്ലേറ്റോയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ എന്തിനു കരയുന്നു ഞാന്‍ ഇതിലും നല്ല ലോകത്തേക്ക് ആണ് പോകുന്നതെങ്കില്‍ നീ ചിരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ? എന്താണെങ്കിലും കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങള്‍ വിശ്വാസികള്‍ ഇല്ലാതെ അസ്തമിച്ചു.

a2

ആഗോറ മാര്‍ക്കറ്റ്

ആ കാലത്ത് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ചെറിയ തോടുകള്‍ ഇപ്പോഴും കാണാം. അന്നത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അങ്ങിങ്ങു ചിതറികിടക്കുന്നു. ആഗോറയിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ച BC 450 ല്‍ പണിത ഹെഫെസ്റ്റസിന്റെ അമ്പലമാണ്. കാലം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണമായി തകരാതെ അത് നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. മാര്‍ക്കെറ്റ് കാണാന്‍ വരുന്നത് കൂടുതലും സ്‌കൂള്‍കുട്ടികളാണ്. അവിടെ വച്ച് കണ്ട ഒരു ടീച്ചറിനോട് ഇവിടെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനു കാരണം എന്താണ് എന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഇവിടെ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന വിഷയമാണ്, അതാണ് കാരണം എന്നു പറഞ്ഞു.

a3

ആഗോറ മാര്‍ക്കറ്റ്

ചരിത്രത്തിന്റെ തിരു ശേഷിപ്പുകള്‍ എല്ലാം കണ്ടു ഞങ്ങള്‍ ആഗോറയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങി നേരെ സീയൂസ് ടെമ്പിള്‍ കാണാന്‍ പോയി . ഒളിമ്പിയന്‍ ഗിരിനിരകളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു അഥീനിയക്കാര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവം ആയിരുന്നു സീയൂസ്. ആതന്‍സിലുള്ള സിയുസ് ദേവന്റെ അമ്പലം നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചത് BC 550ലാണ് എന്നാല്‍ പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അത് പൂര്‍ത്തികരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് റോമന്‍ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതു പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്പലങ്ങളില്‍ ഒന്നയിരുന്നു ഇത് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് . ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആതന്‍സ് പട്ടണം സംരക്ഷിക്കാന്‍ റോമന്‍ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന ഹാര്‍ഡിയന്‍ പണിത മതില്‍ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു കാണാം. അവിടെ കാണുന്ന ഹാര്‍ഡിയന്‍ ഗേറ്റ് ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം കൂടിയാണ്.

a4

സീയൂസ് ദേവന്‍റെ ആരാധനാലയം

സിയുസിന്‍റെ അമ്പലം ചുറ്റി നടന്നു കണ്ടതിനു ശേഷം ഞങ്ങള്‍ ബസില്‍ കയറി ഒളിമ്പിക് സ് സ്റ്റേഡിയം കാണാന്‍ പോയി. ഈ സ്റ്റേഡിയം അറിയപ്പെടുന്നത് panathenaic ആല്ലെങ്കില്‍ Kilimanjaro എന്നപേരില്‍ ആണ്. ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മനോഹരമായി മാര്‍ബിള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചത് എന്നാണ് bc 5ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ആതിന്‍സിന്റെ ദേവി അഥീനയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ നടത്തിയിരുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മത്സരങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് BC 329 ല്‍ മാര്‍ബില്‍ ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കി പണിതു. വീണ്ടും AD 140 ല്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി പുതുക്കി പണിത് 50000 പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയമാക്കി മാറ്റി. ആദ്യകാലത്ത് ഇവിടെ നടന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഓട്ടം , ബോക്‌സിങ്ങ്, പഞ്ചഗുസ്തി , രഥ ഓട്ട മത്സരം, ജാവലിന്‍ ത്രോ, ലോംഗ് ജമ്പ് മുതലായവയായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നിന്നും അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

a6

ജോര്‍ജ്ജ് അവെറോഫിന്‍റെ പ്രതിമ

ക്രിസ്റ്റ്യനിറ്റി ഗ്രീസില്‍ കടന്നു വന്നപ്പോള്‍ അന്നു വരെ നിലനിന്നിരുന്ന എല്ല പേഗന്‍ ദൈവആരാധനയും നിര്‍ത്തുകയും തല്‍സ്ഥാനത് ഗ്ലാഡിയെറ്റര്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നിട് ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രിയ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സ്റ്റേഡിയം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നിട് ഒളിമ്പിക് കമ്മറ്റി രൂപികരിച്ചു ആധുനിക ഒളിമ്പിക്‌സ് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്റ്റേഡിയം പുതുക്കി പണിത് 1896 ല്‍ ഒളിമ്പിക്‌സ് ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റേഡിയം പുതിക്കി പണിയാന്‍ മുന്‍കൈഎടുത്ത George Averoff ന്റെ പ്രതിമ സ്റ്റെഡിത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ തന്നെ കാണാം.

a7

ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രതിമ

സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കണമെങ്കില്‍ 6 യൂറോ കൊടുത്തു ടിക്കെറ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ ടിക്കെറ്റ് എടുത്തു അകത്തു കയറി. അറുപതിനായിരം പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണിത് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അകത്തു രണ്ടു പ്രതിമകള്‍ കാണാം ഒന്ന് ഒരു വയസായ മനുഷ്യന്റെയും ഒരു യുവതിയുടെയും രണ്ടു തലകളോട് കൂടിയ പ്രതിമയാണ്. ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുവാവായ അത്ലറ്റിനെയും, ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വയസനെയുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമ ഗ്രീക്ക് സൗന്ദര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ സ്റ്റേഡിയം കണ്ടു വിജയികളെ കയറ്റി നിറുത്തി മെഡല്‍ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോയും എടുത്തു പുറത്തിറങ്ങി. റോഡിന്റെ മറു വശത്തു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡിസ്‌ക്കസ് ത്രോ എറിഞ്ഞു കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന പ്രതിമയും കാണാം .

ആധുനിക ഒളിമ്പിക്‌സ്ന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ നിന്നുമാണ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിലും പഴയ ഒളിമ്പിക്‌സ്ന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതന്‍സില്‍ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഒളിമ്പിയന്‍ മലയിലെ ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവമായ സിയൂസ് ദേവന്റെ അമ്പലത്തില്‍നിന്നുമാണ്. ക്രിസ്തുവിനു 2700 വര്ഷം മുന്‍പാണ് ഇവിടെ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. സിയുസ് ദേവനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഉല്‍സവം ആയിട്ടാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. B C 776 മുതല്‍ എല്ലാ നാലു വര്‍ഷങ്ങളിലും അവിടെ ഒളിമ്പിക്‌സ് നടന്നിരുന്നതായി തെളിവുണ്ട് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് , പിന്നിട് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി ഗ്രീക്ക് കീഴടക്കിയപ്പോള്‍ എല്ലാ പേഗന്‍ ദൈവരാധനയും നിരോധിച്ചപ്പോളാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് നിന്നുപോയത്.

BBC ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് (The Olympic Games began over 2,700 years ago in Olympia, in south west Greece. Every four years, around 50,000 people came from all over the Greek world to watch and take part. The ancient games were also a religious festival, held in honour of Zeus, the king of the gods)

a8

മാര്‍ക്കറ്റ് സ്ക്വയറിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം

ആതന്‍സില്‍ നിന്നും രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ അകലെയായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒളിമ്പിയന്‍ സിയുസിന്‍റെ ക്ഷേത്രം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നുമാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ദീപം തെളിയിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും രണ്ടു ദിവസം എടുക്കും ദീപം ആതന്‍സിലെ ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ എത്താന്‍. അവിടെ നിന്നുമാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് നടക്കുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ദീപം കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ പോയത് ആതെന്‍സിലെ ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയം കാണാനായിരുന്നു. BC 6000 ത്തില്‍ ഗ്രീക്ക്കാര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ആ കാലത്തെ മനോഹരമായ മാര്‍ബിള്‍ പ്രതിമകളും എല്ലാം അവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

a5

ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വിജയപീഠത്തില്‍

പിന്നിട് മാര്‍ക്കെറ്റ് സ്‌ക്വയര്‍ കാണാന്‍പോയി . അവിടെ വച്ച് മുഹമ്മദ്‌ എന്ന ഒരു സിറിയന്‍ അഅഭയാര്‍ഥിയെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടു സംസാരിച്ചു. സിറിയന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ബഷീര്‍ അല്‍ അസാദിന്റെ സൈന്യം ഇയാളുടെ കുടുബത്തെ മുഴുവന്‍ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നും രക്ഷപെട്ട് ഇയാളും ഭാര്യയും മൂന്നു കുട്ടികളും കൂടി ബോട്ടില്‍ ഗ്രീസില്‍ എത്തിയതാണ്. ബില്‍ഡിംഗ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് പാസായ മുഹമ്മദ് ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യം അവര്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കും എന്നു പ്രതിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നേരമാണ് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നും അയാള്‍ പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് ഞങ്ങള്‍ പോയത് പഴയ റോമന്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി കാണാന്‍ ആയിരുന്നു ഇതു മാര്‍ക്കെറ്റ് സ്‌ക്വയറിനോട് ചേര്‍ന്നായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് . ലൈബ്രറി മുഴുവന്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അവിടം ഇന്നു ഒരു വലിയ കച്ചവട കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഒട്ടേറെ സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ഥികളെ അവിടെ കാണാന്‍ ഇടയായി. അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സംഘടനയെയും കാണാന്‍ ഇടയായി. അവര്‍ പണം സംഭാവനയായി ആളുകളില്‍ നിന്നും സ്വീകരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വിതരം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കാരണം മനുഷ്യ സ്‌നേഹം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ആ ചാരിറ്റി സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.
അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ ഹോട്ടലില്‍ പോയി കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ആതന്‍സ് യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ്. രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ ട്രെയിനില്‍ കയറി. ആതെന്‍സ് എയര്‍ പോര്‍ട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുന്നവഴില്‍ റെയില്‍വേയുടെ രണ്ടു സൈഡിലും മനോഹരമായ ഒലിവ് കൃഷി കാണാമായിരുന്നു. ട്രെയിനില്‍ കയറാനുള്ള തിരക്കിനിടയില്‍ എന്റെ പേഴ്‌സ് പോക്കറ്റടിച്ചു പോയി. പേഴ്സില്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു . അതെല്ലാം അപ്പോള്‍ തന്നെ വിളിച്ചു ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തു.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിറ്റികളെ പോലെ ഒരു ക്ലീന്‍ സിറ്റിയായി ആതന്‍സ് തോന്നിയില്ല. ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റവും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പോലെ അത്രയും നിലവാരം തോന്നിയില്ല. ഗ്രീസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു രാജ്യമാണ്. 1കോടി 77 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യ. അതില്‍ 98 % ഗ്രീക്ക് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ അംഗങ്ങളാണ്. 1.3 % മുസ്ലിം സമൂഹവുമാണ്, അറിവിന്‍റെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പട്ടണം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. യാത്രാ വിവരണം അവസാനിക്കുന്നു. വായിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.

ടോം ജോസ് തടിയംപാട് , ജോസ് മാത്യു

മനുഷ്യസംസ്‌കൃതിയുടെ ഗര്‍ഭഗൃഹത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര – ആതന്‍സ് യാത്ര ഒന്നാം ഭാഗം

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വീഥികളിലൂടെ – ആതന്‍സ് യാത്ര രണ്ടാം ഭാഗം

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താഴെയുള്ള കമന്റ് കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവഹേളനമോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളോ അശ്‌ളീലമോ മതനിന്ദയോ ആകാവുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
Post Your Malayalam Comments ( Click here for Malayalam Comments )
Press Esc to close
other news
1 2 3 1,497

More Latest News

കാമുകന്‍ വിവാഹത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറി; ദേഷ്യം തീര്‍ക്കാന്‍ യുവതി കാമുകന്റെ മുഖത്തു ആസിഡ് ഒഴിച്ച്;

വിവാഹത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയ കാമുകന്റെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച സംഭവത്തില്‍ നഴ്‌സായ യുവതി അറസ്റ്റില്‍. ബംഗളൂരു വിക്രം ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സ് ലിഡിയ (26) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. വസ്ത്രവ്യാപാരിയായ ജയകുമാറാണ് (32) ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ബംഗളൂരു വിജയ്‌നഗറിലായിരുന്നു സംഭവം.

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്ര സിമ്പിള്‍ ആണോ?; നടന്‍ സുര്യയെ ഞെട്ടിച്ചു പിണറായി വിജയന്‍

തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ സിങ്കം 3 ന്റെ പ്രചരണാര്‍ഥം കൊച്ചിയില്‍ എത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മതിയല്ലോ .തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പോര് ആവോളം കണ്ട സുര്യയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോള്‍ സത്യത്തില്‍ അത്ഭുതം അടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല .കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യയാണ് ഇരുവരും വിമാനത്തില്‍വച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയത്.

''ഞങ്ങള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌താല്‍ ഇവരാണ് ഉത്തരവാദികള്‍''; ഹിന്ദു യുവാവിനെ പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച മുസ്ലിം

ഹിന്ദു യുവാവിനെ പ്രണയിച്ചു വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നേരെ എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വധഭീഷണി.തൃശൂര്‍ തേവലക്കര സ്വദേശി ജാസ്മി ഇസ്മയില്‍ എന്ന യുവതിയാണ് എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്‍ത്തകരായ ഷംനാദ്, ഷെമീര്‍, ഷാനവാസ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. താനോ തന്റെ ഭര്‍ത്താവോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താല്‍ പരാതിയില്‍ പറയുന്ന എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും യുവതി പറയുന്നു. ഡിജിപിക്ക് നല്‍കിയ പരാതിയുടെ പകര്‍പ്പെന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് യുവതി ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഖത്തറിൽ ചെക്ക് കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്നു മലയാളിയുവാവ് മരിച്ചു

ചെക്ക് കേസില്‍ അകപ്പെട്ട് ദോഹയില്‍ ജയിലിലായിരുന്ന തൃശൂര്‍ സ്വദേശി മരിച്ചു. ഖത്തറില്‍ ഏറെ നാള്‍ പ്രവാസിയായിരുന്ന വിനീത് വിജയന്‍ (30) ഹൃദയ സ്തംഭനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ജയിലില്‍ മരിച്ചത്. ആറു മാസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ് വിനീത് ചെക്ക് കേസില്‍പ്പെട്ട് ജയിലിലാകുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഹോളിവുഡ് നടി ലിന്‍ഡ്‌സേ ലോഹന് ഇസ്‌ളാമതത്തിലേക്ക്; സാമൂഹ്യമാധ്യമ പേജിലെ പ്രൊഫൈലില്‍ ഖുറാന്‍ സൂക്തം

വിഖ്യാത അമേരിക്കന്‍ പാട്ടുകാരിയും ഹോളിവുഡ് നടിയുമായ ലിന്‍ഡ്‌സേ ലോഹന്‍ മതം മാറി എന്ന് അഭ്യൂഹം.നടിയുടെ ഈ മനം മാറ്റത്തിന് പിന്നില്‍ ഒരു സൗദി സുഹൃത്താണ് കാരണം .സൗദി സുഹൃത്ത് സമ്മാനമായി നൽകിയ ഖുറാൻ ജീവിതവീക്ഷണം മാറ്റിയതിനെ തുടർന്നാണ് ലിൻഡ്സെ ഇപ്പോള്‍ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നറിയുന്നു .ഇപ്പോള്‍ നടി പൂർണമായും ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.

മലപ്പുറത്ത് വാഹനാപകടം; രണ്ട് ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ മരിച്ചു

ദേശീയപാത 66ൽ മലപ്പുറം കൊളപ്പുറത്തിനു സമീപം ഇരുമ്പുചോലയിൽ കാറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് വടകര സ്വദേശികളായ രണ്ട് ശബരിമല തീർഥാടകർ മരിച്ചു. വടകര തിരുവാളൂർ പതിയോരത്ത് ശ്രീധരന്റെ മകൻ ജിതിൻ (30), പതിയാരക്കര വലിയപറമ്പത്ത് വിനോദൻ (40) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കു പരുക്കുണ്ട്. ശബരിമലയിൽനിന്നു മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘമാണു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. മിനി ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം.

ആമിര്‍ഖാന്‍ നോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ആ വേഷം മോഹന്‍ലാലിനു ലഭിക്കുമായിരുന്നു

ബോളിവുഡില്‍ കളക്ഷന്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ ഭേദിച്ച് ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്ന ആമിര്‍ഖാന്‍ ചിത്രമാണ് ദംഗല്‍. ചിത്രത്തില്‍ ആമിര്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ താത്പര്യം കാണിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആ വേഷം മലയാളത്തിന്‍റെ സൂപ്പര്‍ താരം മോഹന്‍ലാലിനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാന്‍ ആലോചിച്ചിരുന്നുവെന്നു ദംഗലിന് പിന്നിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യവും യുടിവി മോഷന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡുമായ ദിവ്യ റാവു പറയുന്നു.

പാമ്പും എലിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം, ന്യൂ മെക്സികോയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ -

അണലി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട റാറ്റില്‍ സ്നേക്കും കംഗാരു മൗസ് വിഭാഗത്തിലുള്ള എലിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ട രംഗങ്ങളാണു ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞത്. എലിയെ പിടിക്കാനുള്ള റാറ്റില്‍ സ്നേക്കിന്‍റെ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഈ സമയത്തെ റാറ്റില്‍ സനേക്കിന്‍റെ ചലനങ്ങളും ക്രൗര്യതയും വ്യക്തമായി ക്യാമറയില്‍ കാണാം. ഒപ്പം അവസാനനിമിഷത്തില്‍ ശരീരത്തിന്‍റെ പിന്‍ഭാഗം മാത്രം വായുവില്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കെ വെട്ടിച്ചു മാറ്റുന്ന എലിയുടെ മെയ്‌വഴക്കവും.

പോലീസ് തലപ്പത്ത് വീണ്ടും അഴിച്ചുപണി;ആര്‍ ശ്രീലേഖയെ ഇന്റലിജന്‍സ് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റി

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതിഷേധം മുന്‍കൂട്ടി മനസിലാക്കി സര്‍ക്കാരിന് വിവരം നല്‍കാന്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന് കഴിയാത്തതും ശ്രീലേഖയുടെ സ്ഥാന ചലനത്തിന് കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട്.ടോമിന്‍ ജെ തച്ചങ്കരിയെ കോസ്റ്റല്‍ എഡിജിപിയാക്കി നിയമിച്ചു. നിതിന്‍ അഗര്‍വാളാണ് പുതിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി. എഡിജിപി പദ്മകുമാര്‍ പോലീസ് അക്കാദമി ഡയറക്ടറാകും. എസ്. ശ്രീജിത്ത്, മഹിപാല്‍ യാദവ് എന്നിവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജിമാരാക്കി.

നടി ജലജയുടെ വീട്ടില്‍ പോയ റിമി ടോമിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം

മലയാളത്തിന്റെ നായികാ വസന്തങ്ങളും റിമിയും ഒന്നിച്ചപ്പോള്‍ ആ താരവേദി ഒരു ഉത്സവമാവുകയായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയ്ക്കു വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടാണ് എണ്‍പതുകളുടെ ഹരമായിരുന്ന രഞ്ജിനിയും ജലജയും ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നിന്റെ വേദിയിലേക്കെത്തിയത്. സിനിമാലോകത്തിനു നീണ്ടഇടവേള നല്‍കി പോയ ഇരുവരുടെയും തിരിച്ചുവരവ് ഒരര്‍ഥത്തില്‍ ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു.

ബ്രിസ്‌റ്റോളില്‍ മലയാളി കുടുംബത്തെ കത്തിമുനയില്‍ നിര്‍ത്തി മോഷണം: ഭയന്ന് വിറച്ച് മലയാളി കുടുംബങ്ങള്‍

ബ്രിസ്റ്റോള്‍: മലയാളി കുടുംബത്തെ കത്തിമുനയില്‍ നിര്‍ത്തികൊണ്ട് ബ്രിസ്‌റ്റോളില്‍ ഇന്നലെ മോഷണം നടന്നു. ഭയന്ന് വിറച്ച് യുകെയിലെ മലയാളി കുടുംബങ്ങള്‍. വീടിന്റെ മുന്‍ വശത്തെ വാതില്‍ കുത്തിപൊളിച്ച് അക്രമികള്‍ അകത്തു കയറുകയായിരുന്നു. വീട്ടമ്മയേയും മകനേയും കത്തിമുനയില്‍ നിര്‍ത്തി മകളോട്‌ ആഭരണങ്ങളെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അക്രമികള്‍. യുകെ മലയാളികളുടെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇടക്കാലം കൊണ്ട് മോഷണ ശ്രമങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനിടെ വീണ്ടും എല്ലാവരുടേയും നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടി മറ്റൊരു മോഷണം കൂടി നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ബ്രിസ്റ്റോളിലെ ഫില്‍ട്ടണില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബമാണ് മോഷണത്തിന് ഇരയായത്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് ഏഴു മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ദീര്‍ഘകാലം പ്രവാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ബ്രിസ്റ്റോളില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനെത്തിയ മലയാളി കുടുംബത്തിന് ഈ ആക്രമണം വലിയൊരു ആഘാതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്

ശബരിമലയില്‍ വെച്ച് മൂകനായ ആള്‍ക്ക് സംസാരശേഷി ലഭിച്ചു? ദിവ്യാത്ഭുത വാര്‍ത്തയിലെ വസ്തുത ഇങ്ങനെ

മലപ്പുറം: ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രചാരണങ്ങളില്‍ പലതിലും സത്യത്തിന്റെ കണിക പോലും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. നുണപ്രചാരണം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പോലും സ്വാധീനിച്ചതായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ അടുത്തിടെ നാം കണ്ടതാണ്. ജന്മനാ മൂകനായ അയ്യപ്പ ഭക്തന് ശബരിമലയില്‍വെച്ച് സംസാരശേഷി ലഭിച്ചു എന്ന ഫോസ്ബുക്ക് പ്രചരണത്തിലും വാസ്തവമില്ലെന്നാണ് പുതിയ വാര്‍ത്ത.

ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തില്‍ ആസ്ദാ മുന്നില്‍; പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

ബ്രിട്ടണിലെ പ്രധാന സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിലക്കുറവില്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മികച്ച സേവനം നല്‍കുന്ന സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നു. പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നത് ആസ്ദയാണ്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് ഉയര്‍ന്ന മൂല്യം നല്‍കുന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രിട്ടണിലെ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് ആസ്ദയ്ക്കാണെന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്. 2016-ല്‍ ആസ്ദയുടെ വില്പന 7.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞത് സര്‍വ്വകാല റെക്കോര്‍ഡ് ആണ്.

ഇഷ്ടമാകാത്ത കാപ്പി ഓടയില്‍ ഒഴിച്ചതിന് 65കാരിക്ക് ലഭിച്ചത് 80 പൗണ്ടിന്റെ പിഴ

ലണ്ടന്‍: കാപ്പി ഓടയിലൊഴിച്ച് കളഞ്ഞതിന് 65കാരിക്ക് പിഴ നല്‍കേണ്ടി വന്നത് 80 പൗണ്ട്. വാങ്ങിയ കാപ്പിയുടെ രുചി ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാപ്പി കളയാന്‍ തീരുമാനിച്ച സ്യു പെക്കിറ്റ് എന്ന സ്ത്രീയാണ് പുലിവാല് പിടിച്ചത്. കാപ്പി വേസ്റ്റ് ബിന്നിലൊഴിക്കാതെ ഓടയിലൊഴിച്ചതാണ് വിനയായത്. വാങ്ങിയ കാപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാല്‍ താന്‍ അത് ഓടയിലൊഴുക്കിയതിന് പെക്കിറ്റിന് കൃത്യമായ ന്യായമുണ്ട്. വേസ്റ്റ് ബിന്നില്‍ കാപ്പിയും കപ്പും നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ കാപ്പി അതില്‍ പരന്നൊഴുകി മറ്റ് വേസ്റ്റുകളും അതില്‍ പെട്ടുപോകും. വൃത്തിയാക്കാന്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് അത് ഇരട്ടിപ്പണിയാകുമെന്നും അവര്‍ കരുതി.

ഫണ്ട് വര്‍ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ എന്‍എച്ച്എസ് നാമാവശേഷമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ലണ്ടന്‍: സര്‍ക്കാര്‍ എന്‍എച്ച്എസിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന ബജറ്റില്‍ വര്‍ധന വരുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ എന്‍എച്ച്എസ് സംവിധാനം നാമാവശേഷമാകുമെന്ന് ഓഫീസ് ഫോര്‍ ബജറ്റ് റെസ്പോണ്‍സിബിലിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 2067 ആകുമ്പോഴേക്കും എന്‍എച്ച്എസ് ബജറ്റ് വിഹിതം 88 ബില്ല്യണ്‍ പൗണ്ട് ആവുന്ന രീതീയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒബിആര്‍ നല്കുന്നത്. എന്‍എച്ച്എസ് ബജറ്റില്‍ 2020-21ല്‍ 140 ബില്ല്യണ്‍ പൗണ്ടിന്റെ വര്‍ധനയും 2066-67ല്‍ 228ബില്ല്യണ്‍ പൗണ്ടിന്റെ വര്‍ധയും ആയെങ്കില്‍ മാത്രമേ അപകടനില തരണം ചെയ്യാനാവൂ.

ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ശിവപ്രസാദിന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായി നടത്തിയ അപ്പീല്‍ അവസാനിച്ചു; ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്

കഴിഞ്ഞദിവസം ലണ്ടനില്‍ മരിച്ച ശിവപ്രസാദിനു വേണ്ടി ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ ഫണ്ട് ശേഖരണം ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. ഇതുവരെ 2130 പൗണ്ട് ലഭിച്ചു. പണം ഞങ്ങള്‍ ശിവപ്രസാദിന്റെ ഭാര്യക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്നു കൈമാറും. അപ്പീല്‍ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ നടത്തിയ ഈ എളിയ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സഹായിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനു വേണ്ടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആരും ഏതും ഇല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുമ്പോളാണ് നമ്മള്‍ മനുഷ്യരാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള്‍ ശിവപ്രസാദിന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നു കെറ്ററിങ്ങില്‍ താമസിക്കുന്ന മനോജ് മാത്യുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഞങ്ങള്‍ക്കു പ്രചോദനമായത്. മനോജ് കെറ്ററിങ്ങിലെ വീടുകള്‍ കയറിയാണ് ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനു വേണ്ടി ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചത്. മനോജിനു ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
© Copyright MALAYALAM UK 2017. All rights reserved.
Please wait...

2017 Calender Request Form

ആളുകള്‍ വ്യാജ വിലാസങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ ഇടയുളളതിനാല്‍ ടെലിഫോണില്‍ വിളിച്ച് വിലാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും കലണ്ടര്‍ അയക്കുക. ശരിയായ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക് കലണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.