സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും അലക്സാണ്ടറും ഡയോജനീസും നടന്ന വഴിത്താരയിലൂടെ - ഏതന്‍‌സ് യാത്ര അവസാന ഭാഗം

സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും അലക്സാണ്ടറും ഡയോജനീസും നടന്ന വഴിത്താരയിലൂടെ – ഏതന്‍‌സ് യാത്ര അവസാന ഭാഗം

ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ യാത്ര രാവിലെ 8.00 മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചു ബസില്‍ കയറി ആതന്‍സിലെ ഏറ്റവും പഴയ മാര്‍ക്കെറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഇറങ്ങി ആഗോറ എന്നാണ് ഈ മാര്‍ക്കറ്റിന്‍റെ പേര്. തത്വചിന്തയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നസോക്രട്ടീസ് ഇവിടെ ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നായിരുന്നു ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചത് . അന്നുവരെ ഒളിമ്പിയന്‍ ഗിരിനിരകളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു അഥീനിയക്കാര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന 12 ദൈവങ്ങള്‍ അനര്‍ത്ഥങ്ങളാണ് എന്ന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു.

യുവാക്കളുടെ ഇടയില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത അദ്ദേഹം അവരെ യുക്തി ഭദ്രമായി ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്‍ പ്ലേറ്റോയും, പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യന്‍ അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നു ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ശിഷ്യന്‍ മഹാനായ അലക്‌സണ്ടാറും ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പകല്‍ റാന്തല്‍ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാന്‍ ഒരു മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നു പറഞ്ഞ ഡയോജനിസും ഈ ആഗോറ മാര്‍ക്കെറ്റിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ്.

a1

സോക്രട്ടീസിന് വിഷം പകര്‍ന്ന് നല്‍കിയ കുടങ്ങള്‍

ആഗോറ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ്. BC 600 മുതല്‍ ഇവിടെ മാര്‍ക്കെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതു കേവലം ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ് മാത്രം ആയിരുന്നില്ല അഥീനിയക്കാര്‍ ഇവിടെ കൂടിയാണ് അവരുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. ആഗോറയുടെ മുന്‍വശത്ത് BC 86 ല്‍ റോമന്‍ അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലത്ത് പണിത ചെറിയ ഓഡിയന്‍ തീയേറ്ററിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കാണാം.

ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചത് അവിടുത്തെ ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയമായിരുന്നു. അവിടെ ആഗോറയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ പാത്രങ്ങള്‍, അന്ന് മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങള്‍, ആയുധങ്ങള്‍ എല്ലാം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .
ദൈവ ദൂഷണം ആരോപിച്ചു കൊലചെയ്ത സോക്രട്ടീസിനെ കൊല്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഹേംലോക്ക് എന്ന വിഷം പകര്‍ന്നു നല്‍കി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ചെറിയ മണ്‍കുടങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ തടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഗുഹയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത് അവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ വിഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതു കഴിച്ചാല്‍ കാലിന്റെ വിരല്‍ മുതല്‍ മരിച്ചു, പതുക്കെ പതുക്കെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്‍ മരിക്കുകയുള്ളു എന്നതാണ്. വിഷം കഴിച്ചു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോള്‍ അടുത്തിരുന്നു കരയുന്ന പ്ലേറ്റോയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ എന്തിനു കരയുന്നു ഞാന്‍ ഇതിലും നല്ല ലോകത്തേക്ക് ആണ് പോകുന്നതെങ്കില്‍ നീ ചിരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ? എന്താണെങ്കിലും കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങള്‍ വിശ്വാസികള്‍ ഇല്ലാതെ അസ്തമിച്ചു.

a2

ആഗോറ മാര്‍ക്കറ്റ്

ആ കാലത്ത് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ചെറിയ തോടുകള്‍ ഇപ്പോഴും കാണാം. അന്നത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അങ്ങിങ്ങു ചിതറികിടക്കുന്നു. ആഗോറയിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ച BC 450 ല്‍ പണിത ഹെഫെസ്റ്റസിന്റെ അമ്പലമാണ്. കാലം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണമായി തകരാതെ അത് നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. മാര്‍ക്കെറ്റ് കാണാന്‍ വരുന്നത് കൂടുതലും സ്‌കൂള്‍കുട്ടികളാണ്. അവിടെ വച്ച് കണ്ട ഒരു ടീച്ചറിനോട് ഇവിടെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനു കാരണം എന്താണ് എന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഇവിടെ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന വിഷയമാണ്, അതാണ് കാരണം എന്നു പറഞ്ഞു.

a3

ആഗോറ മാര്‍ക്കറ്റ്

ചരിത്രത്തിന്റെ തിരു ശേഷിപ്പുകള്‍ എല്ലാം കണ്ടു ഞങ്ങള്‍ ആഗോറയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങി നേരെ സീയൂസ് ടെമ്പിള്‍ കാണാന്‍ പോയി . ഒളിമ്പിയന്‍ ഗിരിനിരകളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു അഥീനിയക്കാര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവം ആയിരുന്നു സീയൂസ്. ആതന്‍സിലുള്ള സിയുസ് ദേവന്റെ അമ്പലം നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചത് BC 550ലാണ് എന്നാല്‍ പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അത് പൂര്‍ത്തികരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് റോമന്‍ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതു പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്പലങ്ങളില്‍ ഒന്നയിരുന്നു ഇത് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് . ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആതന്‍സ് പട്ടണം സംരക്ഷിക്കാന്‍ റോമന്‍ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന ഹാര്‍ഡിയന്‍ പണിത മതില്‍ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു കാണാം. അവിടെ കാണുന്ന ഹാര്‍ഡിയന്‍ ഗേറ്റ് ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം കൂടിയാണ്.

a4

സീയൂസ് ദേവന്‍റെ ആരാധനാലയം

സിയുസിന്‍റെ അമ്പലം ചുറ്റി നടന്നു കണ്ടതിനു ശേഷം ഞങ്ങള്‍ ബസില്‍ കയറി ഒളിമ്പിക് സ് സ്റ്റേഡിയം കാണാന്‍ പോയി. ഈ സ്റ്റേഡിയം അറിയപ്പെടുന്നത് panathenaic ആല്ലെങ്കില്‍ Kilimanjaro എന്നപേരില്‍ ആണ്. ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മനോഹരമായി മാര്‍ബിള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചത് എന്നാണ് bc 5ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ആതിന്‍സിന്റെ ദേവി അഥീനയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ നടത്തിയിരുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മത്സരങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് BC 329 ല്‍ മാര്‍ബില്‍ ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കി പണിതു. വീണ്ടും AD 140 ല്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി പുതുക്കി പണിത് 50000 പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയമാക്കി മാറ്റി. ആദ്യകാലത്ത് ഇവിടെ നടന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഓട്ടം , ബോക്‌സിങ്ങ്, പഞ്ചഗുസ്തി , രഥ ഓട്ട മത്സരം, ജാവലിന്‍ ത്രോ, ലോംഗ് ജമ്പ് മുതലായവയായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നിന്നും അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

a6

ജോര്‍ജ്ജ് അവെറോഫിന്‍റെ പ്രതിമ

ക്രിസ്റ്റ്യനിറ്റി ഗ്രീസില്‍ കടന്നു വന്നപ്പോള്‍ അന്നു വരെ നിലനിന്നിരുന്ന എല്ല പേഗന്‍ ദൈവആരാധനയും നിര്‍ത്തുകയും തല്‍സ്ഥാനത് ഗ്ലാഡിയെറ്റര്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നിട് ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രിയ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സ്റ്റേഡിയം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നിട് ഒളിമ്പിക് കമ്മറ്റി രൂപികരിച്ചു ആധുനിക ഒളിമ്പിക്‌സ് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്റ്റേഡിയം പുതുക്കി പണിത് 1896 ല്‍ ഒളിമ്പിക്‌സ് ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റേഡിയം പുതിക്കി പണിയാന്‍ മുന്‍കൈഎടുത്ത George Averoff ന്റെ പ്രതിമ സ്റ്റെഡിത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ തന്നെ കാണാം.

a7

ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രതിമ

സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കണമെങ്കില്‍ 6 യൂറോ കൊടുത്തു ടിക്കെറ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ ടിക്കെറ്റ് എടുത്തു അകത്തു കയറി. അറുപതിനായിരം പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണിത് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അകത്തു രണ്ടു പ്രതിമകള്‍ കാണാം ഒന്ന് ഒരു വയസായ മനുഷ്യന്റെയും ഒരു യുവതിയുടെയും രണ്ടു തലകളോട് കൂടിയ പ്രതിമയാണ്. ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുവാവായ അത്ലറ്റിനെയും, ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വയസനെയുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമ ഗ്രീക്ക് സൗന്ദര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ സ്റ്റേഡിയം കണ്ടു വിജയികളെ കയറ്റി നിറുത്തി മെഡല്‍ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോയും എടുത്തു പുറത്തിറങ്ങി. റോഡിന്റെ മറു വശത്തു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡിസ്‌ക്കസ് ത്രോ എറിഞ്ഞു കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന പ്രതിമയും കാണാം .

ആധുനിക ഒളിമ്പിക്‌സ്ന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ നിന്നുമാണ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിലും പഴയ ഒളിമ്പിക്‌സ്ന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതന്‍സില്‍ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഒളിമ്പിയന്‍ മലയിലെ ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവമായ സിയൂസ് ദേവന്റെ അമ്പലത്തില്‍നിന്നുമാണ്. ക്രിസ്തുവിനു 2700 വര്ഷം മുന്‍പാണ് ഇവിടെ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. സിയുസ് ദേവനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഉല്‍സവം ആയിട്ടാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. B C 776 മുതല്‍ എല്ലാ നാലു വര്‍ഷങ്ങളിലും അവിടെ ഒളിമ്പിക്‌സ് നടന്നിരുന്നതായി തെളിവുണ്ട് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് , പിന്നിട് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി ഗ്രീക്ക് കീഴടക്കിയപ്പോള്‍ എല്ലാ പേഗന്‍ ദൈവരാധനയും നിരോധിച്ചപ്പോളാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് നിന്നുപോയത്.

BBC ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് (The Olympic Games began over 2,700 years ago in Olympia, in south west Greece. Every four years, around 50,000 people came from all over the Greek world to watch and take part. The ancient games were also a religious festival, held in honour of Zeus, the king of the gods)

a8

മാര്‍ക്കറ്റ് സ്ക്വയറിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം

ആതന്‍സില്‍ നിന്നും രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ അകലെയായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒളിമ്പിയന്‍ സിയുസിന്‍റെ ക്ഷേത്രം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നുമാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ദീപം തെളിയിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും രണ്ടു ദിവസം എടുക്കും ദീപം ആതന്‍സിലെ ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ എത്താന്‍. അവിടെ നിന്നുമാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് നടക്കുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ദീപം കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ പോയത് ആതെന്‍സിലെ ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയം കാണാനായിരുന്നു. BC 6000 ത്തില്‍ ഗ്രീക്ക്കാര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ആ കാലത്തെ മനോഹരമായ മാര്‍ബിള്‍ പ്രതിമകളും എല്ലാം അവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

a5

ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വിജയപീഠത്തില്‍

പിന്നിട് മാര്‍ക്കെറ്റ് സ്‌ക്വയര്‍ കാണാന്‍പോയി . അവിടെ വച്ച് മുഹമ്മദ്‌ എന്ന ഒരു സിറിയന്‍ അഅഭയാര്‍ഥിയെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടു സംസാരിച്ചു. സിറിയന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ബഷീര്‍ അല്‍ അസാദിന്റെ സൈന്യം ഇയാളുടെ കുടുബത്തെ മുഴുവന്‍ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നും രക്ഷപെട്ട് ഇയാളും ഭാര്യയും മൂന്നു കുട്ടികളും കൂടി ബോട്ടില്‍ ഗ്രീസില്‍ എത്തിയതാണ്. ബില്‍ഡിംഗ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് പാസായ മുഹമ്മദ് ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യം അവര്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കും എന്നു പ്രതിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നേരമാണ് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നും അയാള്‍ പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് ഞങ്ങള്‍ പോയത് പഴയ റോമന്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി കാണാന്‍ ആയിരുന്നു ഇതു മാര്‍ക്കെറ്റ് സ്‌ക്വയറിനോട് ചേര്‍ന്നായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് . ലൈബ്രറി മുഴുവന്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അവിടം ഇന്നു ഒരു വലിയ കച്ചവട കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഒട്ടേറെ സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ഥികളെ അവിടെ കാണാന്‍ ഇടയായി. അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സംഘടനയെയും കാണാന്‍ ഇടയായി. അവര്‍ പണം സംഭാവനയായി ആളുകളില്‍ നിന്നും സ്വീകരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വിതരം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കാരണം മനുഷ്യ സ്‌നേഹം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ആ ചാരിറ്റി സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.
അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ ഹോട്ടലില്‍ പോയി കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ആതന്‍സ് യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ്. രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ ട്രെയിനില്‍ കയറി. ആതെന്‍സ് എയര്‍ പോര്‍ട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുന്നവഴില്‍ റെയില്‍വേയുടെ രണ്ടു സൈഡിലും മനോഹരമായ ഒലിവ് കൃഷി കാണാമായിരുന്നു. ട്രെയിനില്‍ കയറാനുള്ള തിരക്കിനിടയില്‍ എന്റെ പേഴ്‌സ് പോക്കറ്റടിച്ചു പോയി. പേഴ്സില്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു . അതെല്ലാം അപ്പോള്‍ തന്നെ വിളിച്ചു ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തു.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിറ്റികളെ പോലെ ഒരു ക്ലീന്‍ സിറ്റിയായി ആതന്‍സ് തോന്നിയില്ല. ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റവും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പോലെ അത്രയും നിലവാരം തോന്നിയില്ല. ഗ്രീസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു രാജ്യമാണ്. 1കോടി 77 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യ. അതില്‍ 98 % ഗ്രീക്ക് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ അംഗങ്ങളാണ്. 1.3 % മുസ്ലിം സമൂഹവുമാണ്, അറിവിന്‍റെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പട്ടണം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. യാത്രാ വിവരണം അവസാനിക്കുന്നു. വായിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.

ടോം ജോസ് തടിയംപാട് , ജോസ് മാത്യു

മനുഷ്യസംസ്‌കൃതിയുടെ ഗര്‍ഭഗൃഹത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര – ആതന്‍സ് യാത്ര ഒന്നാം ഭാഗം

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വീഥികളിലൂടെ – ആതന്‍സ് യാത്ര രണ്ടാം ഭാഗം

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താഴെയുള്ള കമന്റ് കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവഹേളനമോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളോ അശ്‌ളീലമോ മതനിന്ദയോ ആകാവുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
Post Your Malayalam Comments ( Click here for Malayalam Comments )
Press Esc to close
other news
1 2 3 1,576

More Latest News

മമ്മൂട്ടി കേസില്‍ ഇടപെട്ടാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രതികള്‍ രക്ഷപ്പെടും; ചില നടിമാരെ ഒതുക്കാന്‍ ഒരു പ്രബല

ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കും ഗീതുമോഹന്‍ ദാസിനും സംയുക്ത വര്‍മ്മയ്ക്കും എതിരെ സിനിമ രംഗത്ത് ഒരു പ്രബല ലോബി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലിബര്‍ട്ടി ബഷീര്‍. മഞ്ജുവാര്യരെ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റു രണ്ടുപേരോടുമുള്ള ഇവരുടെ പകയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ലിബര്‍ട്ടി ബഷീര്‍ പറയുന്നു. സംയുക്ത വര്‍മ്മ വീട്ടമ്മയായി ഒതുങ്ങികൂടിയതുകൊണ്ട് ഭര്‍ത്താവ് ബിജുമേനോന്റെ പല പടങ്ങളും സ്റ്റോപ്പു ചെയ്യിക്കാന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി.

യുവതി കാമുകനെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം വെട്ടിനുറുക്കി റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഒളിപ്പിച്ചു; കൊലപാതകത്തിൽ സഹായിച്ചത് സ്വന്തം ഭർത്താവും!

വിപിനുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തില്‍ അനുരാധ ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതോടെ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് അനുരാധ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ ഈ ആവശ്യം നിരസിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല. തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പലരോടും പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഭര്‍ത്താവിനെയും സഹോദരനെയും കൂട്ടി വിപിനെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ അനുരാധ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം. സുലേഷിന്റെ ഭാര്യ അനുരാധാ പട്ടേലുമായി വിപിന്‍ അവിഹിത ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയതാണ് പ്രകോപനകാരണം. ഈ മാസം എട്ടിനാണ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ കുമാറിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിപിന്റെ മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുമാറിനെയും ഭാര്യ അനുരാധയെയും പഞ്ചാബ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

അതൊരു സ്ത്രീ ആണ്; ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പള്‍സര്‍ സുനി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട്

നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ പുതിയൊരു വെളിപെടുത്തലുമായി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി .ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പള്‍സര്‍ സുനി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് പറഞ്ഞതായി ഡബ്ബിംഗ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നു .

വണ്ണപ്പുറത്ത് ലോറി വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന യുവതിക്കും ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്കും  ദാരുണാന്ത്യം..

വണ്ണപ്പുറം/ തൊടുപുഴ : നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങി ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്കും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന യുവതിക്കും ദാരുണാന്ത്യം. വണ്ണപ്പുറം നാല്പതേക്കര്‍ പുളിക്കാമറ്റത്തില്‍ മധുവിന്റെ ഭാര്യ അന്‍സിലിന്‍ (22), ലോറി ഓടിച്ചിരുന്ന ഏലപ്പാറ ചപ്പാത്ത് ഹെലിബെറിയ വിജയഭവനില്‍ മുരുകന്റെ മകന്‍ മനോജ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 1.45 ന് വണ്ണപ്പുറം ചേലച്ചുവട് മുണ്ടന്‍മുടി റൂട്ടില്‍ നാല്പതേക്കറിന് സമീപത്തെ വളവിലാണ് സംഭവം. അന്‍സിലിനൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മൂന്നു വയസുള്ള മകള്‍ ജോത്സന അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. പാലക്കാട്ടു നിന്നു കട്ടപ്പനയിലേക്ക്

'രാവിലെ കാണണം'; കാറില്‍വെച്ചു അപമാനിച്ച ശേഷം ഇറങ്ങിപ്പോവുമ്പോള്‍ പള്‍സര്‍ സുനി നടിയോട് പറഞ്ഞു

യുവനടിക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് എന്ന് സൂചന. കാറില്‍വെച്ചു ക്രൂരമായി അപമാനിച്ച ശേഷം ഇറങ്ങിപ്പോവുമ്പോള്‍ പള്‍സര്‍ സുനി രാവിലെ കാണണം എന്ന് നടിയോട് പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത് അണിയറയില്‍ മറ്റാളുകളും ഉണ്ടെന്ന സൂചനയാണെന്ന് പൊലീസ് കരുതുന്നു.

മത്സരം പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ പക്ഷെ ആവേശ കൊടുമുടിയിൽ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു; സ്ത്രീകളുടെ ക്രിക്കറ്റ്

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ച 245 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് മറികടന്നത്. ഇന്ത്യക്കായി 82 പന്തില്‍ നിന്ന് 59 റണ്‍സടിച്ച മോന ശര്‍മ്മയും 89 പന്തില്‍ നിന്ന് 71 റണ്‍സ് നേടിയ ദീപ്തി ശര്‍മ്മയും മികച്ച തുടക്കം നല്‍കി. ഇതോടെ 43 ഓവറില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 209 റണ്‍സ് നേടിയ ഇന്ത്യ ഏകദേശം ജയമുറപ്പിച്ചു.

എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കണ്ടുനിന്നവർക്കുപോലും മനസ്സിലായില്ല ! അതിന് മുൻപേ ആളുടെ ബോധം പോയി;

പ്രധാന റോഡിന് കുറച്ചകലെയുള്ള വഴിയോരത്ത് കൂടി സുഹൃത്തിനൊപ്പം നടക്കുകയായിരുന്നു യുവാവ്. പൊടുന്നനെ ദൂരോ റോഡില്‍ നിന്നും പാഞ്ഞെത്തിയ ടയര്‍ യുവാവിനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് 'യാത്ര' അവസാനിച്ചു. എന്താണ് നടക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും യുവാവിനും സുഹൃത്തിനും സമയം ലഭിച്ചില്ല. തലയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ടയര്‍ ശക്തിയായി വന്നിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ യുവാവ് ബോധരഹിതനായി. വഴിയോരത്തെ സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞ ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ വൈറലാണ്. തലയോട്ടിയില്‍ ക്ഷതമുണ്ടെങ്കിലും യുവാവ് ആരോഗ്യ നില വീണ്ടെടുക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം.

അറ്റ്‌ലസ് രാമചന്ദ്രൻ ജയിലിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ 40 വര്‍ഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമോ ?കുവൈറ്റില്‍

ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ അകപ്പെട്ട് ദുബായ് ജയിലില്‍ തടവില്‍ കഴിയുന്ന പ്രവാസി മലയാളി വ്യവസായി അറ്റ്‌ ലസ് രാമചന്ദ്രന്റെ ജയില്‍വാസം അനന്തമായി നീണ്ടുപോയെക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിലവില്‍ ഒരു കേസില്‍ മാത്രം മൂന്ന്‍ വര്‍ഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജയില്‍വാസമെങ്കില്‍ ഉടന്‍ പരിഗണനയ്ക്ക് വരാനുള്ള കേസുകളില്‍ എല്ലാം കൂടി 40 വര്‍ഷത്തിലേറെ തടവ് ലഭിച്ചേക്കാമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ഈ കേസുകളില്‍ പലതും ഇപ്പോള്‍ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലും വിചാരണാ ഘട്ടത്തിലുമാണ്.

യുവനടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഒരു പ്രതി കൂടി പിടിയില്‍; സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ സിനിമാബന്ധം തെളിയുന്നു

മലയാളത്തിലെ യുവനടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഒരു പ്രതി കൂടി പിടിയില്‍. പ്രമുഖ നടന്റെ ഫ്ളാറ്റില്‍ നിന്നുമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം ഈ അറസ്റ്റ് സംഭവത്തിലെ സിനിമാബന്ധം പുറത്തെത്തിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് വഴിത്തിരിവിലേക്ക്; സംഭവം ക്വട്ടേഷൻ തന്നെ, മണികണ്ഠനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് നിർണ്ണായകതെളിവുകൾ,

ഇതിനിടയില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്കുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതികള്‍ ഏത് വമ്പന്‍മാരാണെങ്കിലും പിടികൂടുമെന്ന് സാംസ്‌ക്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ ബാലന്‍. ദൈവം ആള്‍രൂപത്തില് വന്നാല്‍ പോലും എല്ലാവരേയും പിടികൂടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സിനിമാ മേഖലയില്‍ അംഗീകരിക്കാനാവത്ത പ്രവണതകള്‍ ഉണ്ടെന്നും ഇപ്പോള്‍ മാളത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രതികളേയും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഉടുമ്പിനെ മാളത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുചാടിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ പ്രതികളേയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും അന്വേഷണം കൊട്ടേഷന്‍ സംഘത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല. ഗൂഡാലോചന അന്വേഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലിവര്‍പൂളില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് പഠനസംഘം ഒരേ സ്വരത്തില്‍ പറയുന്നു കേരളം എത്ര പ്രകൃതി

ഇന്‍ഡോ- ബ്രിട്ടീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്‌കാരിക കൈമാറ്റ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലിവര്‍പൂള്‍ ബ്രോഡ്ഗ്രീന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിയ അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമടങ്ങിയ പതിനഞ്ചംഗ കേരള പഠനസംഘത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ടൂറിസം വകുപ്പുകള്‍ ഒന്നു ചേര്‍ന്ന് പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍ സ്വീകരിച്ചു.

നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ നിര്‍ണായക തെളിവായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്; പ്രമുഖ നടൻ

നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി തനിക്കറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും പള്‍സര്‍സുനി വിളിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് താന്‍ ഒപ്പം ചേരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മണികണ്ഠന്‍ ആദ്യം പൊലീസിന് മൊഴിനല്‍കിയത് . എന്നാല്‍ വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലിനിടെയാണ് മണികണ്ഠന്‍റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ .സംഭവദിവസം നടിയുടെ വാഹനത്തില്‍ കയറിയതിന് പിന്നാലെ നടി പള്‍സര്‍ സുനിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതോടെയാണ് സംഭവം ക്വട്ടേഷനാണെന്ന് സുനിനടിയോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞിട്ടാണ് താന്‍ വന്നതെന്നും ഇതാരാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമല്ലോ എന്നും സുനി നടിയോട് പറഞ്ഞതായി മണികണ്ഠന്‍ അന്വേഷണസംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും നിറ ദീപമായിരുന്ന അലീഷ രാജീവിന്റെ സ്മരണയിൽ അലീഷ ദി ലൈറ്റ് ഹൌസ്

അകാലത്തിൽ തങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു പോയ അലീഷ രാജീവ് എന്ന കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ ഓർമ്മകളിൽ നീറി കഴിയുന്ന ഗ്ലോസ്റ്റെർഷെയർ മലയാളി സമൂഹം തങ്ങളുടെ വേദനകൾ മറച്ച് വെച്ച് അലീഷയുടെ പേരിൽ ഒരു ചാരിറ്റി നിശ നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ്. അലീഷയുടെ 14 - ആം ജന്മദിനമായ ഫെബ്രുവരി 25 -ന് ജി എം എ യുടെ ചെൽട്ടൻഹാം യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ചാരിറ്റി നൈറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അലീഷ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറിയ ഭാഗവും ചിലവഴിച്ച തന്റെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ ആയിരുന്ന ചെൽറ്റൻഹാമിലെ സെന്റ്. ഗ്രിഗറീസ് കാത്തോലിക് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് ഈ ചാരിറ്റി നിശക്ക് അരങ്ങ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

നടിക്ക് ആക്രമണമേറ്റ സംഭവത്തില്‍ നടന്‍ ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആലുവ എസ്പി

കൊച്ചി: കൊച്ചിയില്‍ നടിക്ക് ആക്രമണമേറ്റ സംഭവത്തില്‍ നടന്‍ ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആലുവ റൂറല്‍ എസ്പി. എവി.ജോര്‍ജ്ജ്. അന്വേഷണം നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും എവിടെനിന്നാണ് ഇത്തരം വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും എസ്പി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെയാണ് പ്രമുഖ നടന്റെ മൊഴി പോലീസ് എടുത്തതായി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലുള്‍പ്പെടെ വാര്‍ത്ത വന്നത്. വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ച് ദിലീപും പ്രസ്താവനയിറക്കിയിരുന്നു.

സൈക്കിള്‍ യാത്രക്കാരിയായ യുവതിയുടെ പ്രതികാരത്തിന്റെ വൈറല്‍ വീഡിയോ വ്യാജമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍

ലണ്ടന്‍: തന്നെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞ വാന്‍ ഡ്രൈവറോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന സൈക്കിള്‍ യാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീയുടെ വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ട ലണ്ടന്‍ കമ്പനിയാണ് ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് അറിയിച്ചത്. ജംഗിള്‍ ക്രിയേഷന്‍സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നല്‍കിയത്. ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ എന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ഇത് പ്രചരിച്ചത്.

ബ്രെക്‌സിറ്റില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു; മൂന്നിലൊന്ന് നിര്‍മാണക്കമ്പനികളും യുകെ വിടാനൊരുങ്ങുന്നു

ലണ്ടന്‍: നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൂന്നിലൊന്ന് കമ്പനികളും യുകെ വിടാനൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബ്രെക്‌സിറ്റില്‍...
© Copyright MALAYALAM UK 2017. All rights reserved.
Please wait...

2017 Calender Request Form

ആളുകള്‍ വ്യാജ വിലാസങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ ഇടയുളളതിനാല്‍ ടെലിഫോണില്‍ വിളിച്ച് വിലാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും കലണ്ടര്‍ അയക്കുക. ശരിയായ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക് കലണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.