നവസുവിശേഷവത്കരണം ശരിയായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉണ്ണീശോയുടെ പിറവിത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ അനിവാര്യം

നവസുവിശേഷവത്കരണം ശരിയായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉണ്ണീശോയുടെ  പിറവിത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ അനിവാര്യം

മാര്‍ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കല്‍
മെത്രാന്‍, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടണ്‍ സീറോ മലബാര്‍ രൂപത

ഓരോ ഡിസംബര്‍ 25ാം തീയതിയും ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ണീശോയുടെ പിറവിതിരുനാള്‍ അനുസ്മരിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാണ് ഈ ലിറ്റര്‍ജിക്കല്‍ ആഘോഷം ആരംഭിച്ചത്. ദൈവപുത്രന്റെ മനുഷ്യാവതാരം മിശിഹാരഹസ്യത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ബേത്‌ലഹേമിലെ പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍ ഉണ്ണീശോ ജനിച്ചത് ഒരു ചരിത്രസംഭവമാണ്. പിറവിത്തിരുനാള്‍ ശരിയായി ആഘോഷിക്കുവാന്‍ അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളില്‍ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം. ചരിത്രപരമായി മറിയത്തില്‍ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ഈശോ, ജനിച്ചുവീഴുന്നത് തന്നെ ദാരിദ്രത്തിലേക്കും ഏകാന്തതയിലേക്കും ആരും സഹായിക്കാന്‍ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കുമാണ്. ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും ഒരു ഭവനത്തിലോ ആശുപത്രിയിലോ ആണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യരോടൊപ്പം എന്നേക്കുമായി എത്തുന്ന ദൈവം, എമ്മാനുവേല്‍, ജനിച്ചുവീഴുന്നത് ഒരു പുല്‍ക്കൂട്ടിലാണ്, മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ്, ആടുകളുടെ ഇടയില്‍ മറ്റോരു കുഞ്ഞാടായാണ്. ഈ ജനനം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തില്‍ നമുക്കായി ജനിക്കുന്ന ശിശു ലോകത്തിന്റെ പാപം നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സുവിശേഷം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കന്നത് രക്ഷകനായ ഈശോ മിശിഹാ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. (ലൂക്കാ 2,11). ഈശോ ബേത്‌ലഹേമില്‍ ജനിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സൈന്യത്തെ, ആട്ടിടയരെ, കിഴക്കുനിന്നു വന്ന ജ്ഞാനികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ഈശോ പിന്നീട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാന്‍ കുരിശില്‍ ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടുകഴിയുമ്പോള്‍ എല്ലാവരെയും ഞാന്‍ ആകര്‍ഷിക്കും. ഇന്നും ഈശോ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയിലൂടെ തന്റെ ആകര്‍ഷണം തുടരുന്നു. ശിശുവായ ഈശോ എല്ലാവരെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിന് കാരണം എളിമയില്‍, നിസ്സാരതയില്‍, ബലഹീനതയില്‍ ഈ ശിശുവിലൂടെ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മനുഷ്യചരിത്രം ദൈവീകപദ്ധതിയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ്. അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ ലോകമാസകലമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിച്ചേര്‍ക്കണം എന്ന കല്പനപോലും മിശിഹായുടെ ജനനമെന്ന അസാധാരണ സംഭവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, സഹായിക്കുന്നു.
ദൈവീകപദ്ധതിപ്രകാരം മറിയത്തില്‍ നിന്ന് ബേത്‌ലഹേമില്‍ ജനിക്കുന്ന രക്ഷകന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുംവേണ്ടിയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രക്ഷകന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തിരുവചനങ്ങള്‍ ഏശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ നമ്മുക്കു കാണാം ‘നമ്മുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കന്നു. നമ്മുക്ക് ഒരു പുത്രന്‍ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവന്റെ ചുമലിലായിരിക്കും, വിസ്മയനീയനായ ഉപദേഷ്ടാവ്, ശക്തമായ ദൈവം നിത്യനായ പിതാവ്, സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് എന്ന് അവന്‍ വിളിക്കപ്പെടും. ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തലും അവന്റെ രാജ്യത്തിലും അവന്റെ ആധിപത്യം നിസ്സീമമാണ് അവന്റെ സമാധാനം അനന്തവും. നീതിയിലും ധര്‍മ്മത്തിലും എന്നേക്കും അത് സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കാന്‍ തന്നെ. സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവിന്റെ തീക്ഷണത ഇത് നിറവേറ്റും’ (ഏശയ്യാ 9, 67)
രക്ഷകനാണ് പ്രകാശത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഇവയെല്ലാമായിരിക്കണം പിറവിതിരുനാളിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകള്‍. പ്രത്യേകിച്ചും സന്തോഷമായിരിക്കണം പ്രഥമ സ്വഭാവ സവിശേഷത. ഒരാളുടെയോ രണ്ടാളുകളുടെയോ സന്തോഷമല്ല ജനങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ സന്തോഷമാണ്. സന്തോഷത്തിന്റെ അടിവേരുകള്‍ നമ്മള്‍ കാണേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വാക്കുകളിലാണ്. ‘രക്ഷകന്‍, മിശിഹാ കര്‍ത്താവ് ദാവീദിന്റെ നഗരമായ ബേത്‌ലഹേമില്‍’. രക്ഷിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ദുഖത്തില്‍ നിന്ന്, ഭയത്തില്‍ നിന്ന്, തിന്മയില്‍ നിന്ന്, യുദ്ധത്തില്‍ നിന്ന്, വെറുപ്പില്‍ നിന്ന്, മരണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷകനായ ഈശോ മിശിഹാ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് അര്‍ത്ഥവും പ്രത്യാശയും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളെക്കാള്‍ മനോഹരമാണ് ജീവിതം. പ്രത്യേകിച്ചും ദുഖകരമായ സംഭവങ്ങളേക്കാള്‍. എല്ലാം മനോഹരമാകുന്നത് രക്ഷകനായ മിശിഹാകര്‍ത്താവിനോടുകൂടിയാണ്. നമ്മെ നയിക്കാന്‍, പരിപാലിക്കാന്‍ ഒരാളുണ്ട്. ഇത് ദൈവത്താല്‍ അയക്കപ്പെട്ട മിശിഹായാണ്. മനുഷ്യവംശത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ദൈവം മിശിഹായെ ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജീവന്‍, സന്തോഷം, ക്രിയാത്മകത, പ്രത്യാശ, വാത്സല്യം, സുഹൃദ്ബന്ധം, സ്‌നേഹം ഇതാണ് പിറവിതിരുനാള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഈ പ്രഖ്യാപനം ചരിത്രത്തെയും മനുഷ്യാനുഭവനങ്ങളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യന്റെ നേര്‍ക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ സ്‌നേഹത്തിന്റെ വലിയ സന്തോഷമാണ് പിറവിത്തിരുനാളിന്റേത്. വലിയ സന്തോഷമാണ്, ദൈവസ്‌നേഹമാണ് ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. ആട്ടിടയരോടാണ് വലിയ സന്തോഷവാര്‍ത്ത ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ അവസാനത്തെ ആളുകളായിരുന്നു അവര്‍. സുവിശേഷവിവരണത്തിലെ മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങളായ മാലാഖാമാര്‍, ഇടയന്മാര്‍, ജ്ഞാനികള്‍ ഇവരെല്ലാവരും ഈ വലിയ സന്തോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു.
ജ്ഞാനികള്‍ ഈശോയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് നക്ഷത്രത്താല്‍ മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വാക്കുകളാലുമാണ്. ജറുസലേമില്‍ വച്ച് നക്ഷത്രത്തെ നോക്കാതെ, തിരുവചനം ധ്യാനിക്കാതെ ഹേറോദോസിലേക്ക് നോക്കുന്ന ജ്ഞാനികള്‍ക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുന്നു.
ഇന്നും ഈശോയിലെത്താന്‍ നമ്മെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നത് തിരുവചനമാണ്. സുവിശേഷമാണ്. ശരിയായി ക്രിസ്മസ്സ് ആഘോഷിക്കുവാന്‍ സുവിശേഷവത്കരണം അനിവാര്യമാണ്. ശരിയായ ക്രിസ്മസ്സ് ആഘോഷം സുവിശേഷവത്കരണത്തെ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടണ്‍ സീറോമലബാര്‍ രൂപത സ്ഥാപിതമായതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പിറവിതിരുനാളാണ് നാം ഈ വര്‍ഷം ആഘോഷിക്കുന്നത്. സുവിശേഷകന്റെ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന തിരുവചനമാണ് എന്നെ അജപാലനശുശ്രൂഷയില്‍ നയിക്കുന്നത്. ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനം എന്ന ചരിത്രവസ്തുതയില്‍ നിന്ന് അതിന്റെ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനാണ് ഈ ആഘോഷത്തിനായി ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍, അതില്‍ പങ്കെടുക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ണീശോ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാണ് എന്ന സത്യം നമ്മള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഭൂമിയില്‍ ജനിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ ശിശുക്കളും സൃഷ്ടികളാണെന്നും എന്നാല്‍ ഉണ്ണീശോ സൃഷ്ടിയല്ലായെന്നും നമ്മള്‍ ഗ്രഹിക്കണം. വിശ്വാസ പ്രമാണത്തില്‍ നമ്മള്‍ ചൊല്ലുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ‘ദൈവത്തിന്റെ ഏക പുത്രനും സകല സൃഷ്ടികള്‍ക്കും മുമ്പുള്ള ആദ്യജാതനും യുഗങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം മുമ്പു പിതാവില്‍ നിന്നു ജനിച്ചവനും എന്നാല്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏക കര്‍ത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായില്‍ ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു’. ഉണ്ണീശോ പിതാവില്‍നിന്ന് ജനിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയല്ല. ഉണ്ണീശോ ഒരേ സമയം സൃഷ്ടാവിന്റെയും ദാസന്റെയും സാദൃശ്യത്തിലാണ്.
ഡിസംബര്‍ 25 ാം തീയതി ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉണ്ണീശോയുടെ ചൈതന്യത്തിന് ചേര്‍ന്നതരത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും ലാളിത്യത്തിലും എളിമയിലും ക്രിസ്മസ്സ് ആഘോഷിക്കാന്‍ സാധിക്കണം. നിശ്ശബ്ദതയില്‍ വചന പാരായണത്തിലും ധ്യാനത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചും ലൂക്കാ 1,2 അദ്ധ്യായങ്ങള്‍, മത്തായി 1,2 അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ യോഹന്നാന്‍ 1 ാം അദ്ധ്യായവും ഏശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകവും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ്സ് ആഘോഷത്തിനായി ഒരുങ്ങാം. ബേത്‌ലഹേമിലെ ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളെ എല്ലാവരേയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്നും ഞാന്‍ ഹൃദയപൂര്‍വ്വം ആശംസിക്കുകയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താഴെയുള്ള കമന്റ് കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവഹേളനമോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളോ അശ്‌ളീലമോ മതനിന്ദയോ ആകാവുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
Post Your Malayalam Comments ( Click here for Malayalam Comments )
Press Esc to close
other news
1 2 3 1,512

More Latest News

ജിദ്ദയില്‍ മലയാളി യുവാവും പിതൃസഹോദരനും മരിച്ചു

ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിവരമറിഞ്ഞത്തെിയ പിതൃസഹോദരനും കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ജിദ്ദയിലെ ശറഫിയ്യയിലാണ് സംഭവം. പെരിന്തല്‍മണ്ണ ഉച്ചാരക്കടവ് സ്വദേശി സല്‍മാന്‍ (27), ഉമര്‍ (51) എന്നിവരാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ചത്. രാവിലെ താമസ സ്ഥലത്തെ ബാത്ത്റൂമിലാണ് സല്‍മാനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്തെിയത്.

കൂട്ടവന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ യുവതി മരിച്ചു; രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരം; ഡോകടര്‍ ഒളിവില്‍

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബെലോറ ഗ്രാമത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്യാമ്പില്‍ നടന്ന കൂട്ടവന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ യുവതിക്ക് ദാരുണ അന്ത്യം. ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരായ മറ്റു അഞ്ചു സ്ത്രീകളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതില്‍ രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ അണ്ഡവാഹിനി കുഴലിന് പകരം കുടല്‍ മുറിച്ചുമാറ്റിയതാണ് യുവതി മരിക്കാന്‍ കാരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

ലക്ഷ്മിനായര്‍ക്കെതിരെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ഥി; ലക്ഷ്മി നായരുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചില പെണ്‍കുട്ടികളെ രാത്രി എട്ടു

ലക്ഷ്മിനായര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി അഡ്വ കരകുളം ആദര്‍ശ് രംഗത്ത്. ലക്ഷമി നായര്‍ കള്ളക്കേസില്‍ കുടുക്കി പീഡിപ്പിച്ച എസ്എഫ്‌ഐ നേതാവായ ആദര്‍ശ് ഒരു മാധ്യമത്തോടാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ കയ്‌പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്.ലോ അക്കാഡമി ലോ കോളജില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ലക്ഷ്മിനായര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകള്‍ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മുമ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കരിയര്‍ തകര്‍ത്തിട്ടും തോറ്റുകൊടുക്കാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവന്ന പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥി തന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ ഈ മാധ്യമവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

കണ്ണൂർ കെഎസ്ആർടിസി കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷൻ ജീവനക്കാരനെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ

കണ്ണൂര്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സ്റ്റാന്റ് കോംപ്ലക്സിനകത്ത് യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സുനില്‍കുമാറിനെ(35)യാണ് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ കരിക്ക് കൊണ്ടടിച്ച്‌ കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷനിലെ താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരനാണ് ഇയാള്‍. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ പിടിയിലായി.

സൂപ്പർ താരങ്ങളെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗോളുമായി മലപ്പുറംകാരൻ പയ്യൻ, വീഡിയോ കാണാം

ആദ്യം താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണു പിന്നീട് ആ അത്ഭുതം മനസ്സിലാക്കു സ്പാനിഷ് ലീഗിലേയും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലേയും വമ്പന്‍ താരങ്ങള്‍ സീറോ ആംഗിളിൽ നിന്നും ഗോൾ നേടുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നുകണ്ണും എന്നാല്‍ ഒരു മലയാളി പയ്യന്‍ അതിനെയെല്ലാം വെല്ലുന്ന തരത്തില്‍ ഒരു ഗോള്‍ നേടുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് ഇത്.

എസ്എഫ്‌ഐക്കതിരെ ലൈവ് വാര്‍ത്ത കൊടുത്ത് പാർട്ടി ചാനൽ; ലക്ഷ്മി നായരെ പിന്തുണച്ച്‌

കൈരളിയിലെ പാചകപരിപാടിയുടെ അവതാരക, സി.പി.എം നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിശ്വസ്തനുമായ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ സഹോദരപുത്രിയുമാണ് ലക്ഷ്മി എന്നതാണ് പീപ്പിളിനെ ഇത്തരത്തില്‍ വാര്‍ത്ത കൊടുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിനപ്പുറം പീപ്പിള്‍ ചാനലിന്റെ എംഡി ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസും ലോ അക്കാദമിയും തമ്മില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നതാണ് സത്യം. 2009 2012 ഈവനിംഗ് ബാച്ചില്‍ ലോ അക്കാഡമിയിലെ എല്‍.എല്‍.ബി ത്രിവത്സര കോഴ്‌സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരുന്നു കൈരളി ചാനല്‍ എം.ഡിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ്. ബ്രിട്ടാസ് 3 പേപ്പര്‍ മാത്രമാണ് എഴുതിയത്.

അമിതാഭ് ബച്ചനും ഭാര്യ ജയ ബച്ചനും ഒരുമിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്നും ബച്ചന്‍ കുടുംബത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രൂക്ഷമാണെന്നും

ബച്ചന്‍ കുടുംബത്തിനെതിരെ വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവായ അമര്‍ സിംഗ്. അമിതാഭ് ബച്ചനും ഭാര്യ ജയ ബച്ചനും ഒരുമിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്നും ബച്ചന്‍ കുടുംബത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രൂക്ഷമാണെന്നും അമര്‍ സിംഗ് ആരോപിച്ചു.

ക്ലാസുകള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ വിദ്യര്‍ത്ഥികളെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോയി ലക്ഷ്മി നായരുടെ ഹോട്ടലില്‍ ബിരിയാണി വിളംബിച്ചു;

തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമി പ്രിന്‍സിപ്പലായ ഡോ.ലക്ഷ്മി നായര്‍ക്കെതിരെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പരാതികള്‍ തുടരുന്നു. സര്‍വകലാശാല ഉപസമിതി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് കൂടുതല്‍ പരാതികളുമായി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എത്തിയത്. സമിതിക്ക് മുമ്പില്‍ ആദ്യം മൊഴി കൊടുക്കാന്‍ എത്തിയ ലോ അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളായ ആര്യ,സെല്‍വന്‍, മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ അമ്മ എന്നിവരാണ് പ്രിന്‍സിപ്പലിനെതിരായുളള പരാതികള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

റഷ്യന്‍ മോഡലുകള്‍ നഗ്‌നമേനികള്‍ കാട്ടി സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു; മോഡലുകള്‍ക്ക് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്താനാലോചിച്ച് ദുബായ് ഹോട്ടലുകള്‍

റഷ്യല്‍ മോഡലുകളുടെ അര്‍ദ്ധനഗ്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് നാണക്കേടായെന്ന് ദുബായിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടല്‍. അന്ന ഷിബിസോവയുടെ ഫാഷന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനെത്തിയ മോഡലുകളാണ് ഹോട്ടലിന്റെ പേരുകൂടി സ്റ്റാറ്റസില്‍ ചേര്‍ത്തത്. മോഡലും ടിവി അവതാരകയുമായ വിക്ടോറിയ ബോന്യ, നടി അന്ന കലാഷ്നിക്കോവ, റിയല്‍റ്റി താരം അലേല ഷിഷ്‌കോവ എന്നിവര്‍ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനെത്തിയിരുന്നു. ലിലി എര്‍മാര്‍ക്ക് അലീന ലോബാഷേവ, അലീന അകിലോവ, ഡാഷ മാര്‍ട്ട് എന്നീ മോഡലുകളും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

സൗദിയില്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ട ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഷാജിയുടെ മരണശേഷവും വിവാദങ്ങള്‍ തുടരുന്നു

ഒരേ ഫ്‌ലാറ്റില്‍ താമസിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് മിണ്ടുന്നത് പോലും സംശയത്തോടെയാണ് ഷാജി നോക്കിക്കണ്ടത് എന്നാണ് യുവതി വലുപ്പത്തിലായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. നേരത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയില്‍ ശമ്പളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ഭര്‍ത്താവ് അറിയെ തന്നെയാണ് ഫ്‌ലാറ്റില്‍ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആളിലൂടെ വേറെ ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് യുവതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അനുമതിയോടെ മറ്റ് ജോലിക്ക് സഹായിച്ച ആളെക്കുറിച്ചാണ് ഇല്ലാത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത്. ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡിയിലൂടെ തന്നെ മോശപ്പെടുത്തിയ അവസ്ഥയുണ്ടായെന്നുമാണ് ശോഭ പറയുന്നത്.

വ്യാജരേഖ ചമച്ച് യുകെയിൽ തുടരുന്നവരെ തെരഞ്ഞ് ഹോം ഓഫീസ്. വ്യാജ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്കുമെൻറ് നല്കിയവരും

ഹോം ഓഫീസിനെ പറ്റിച്ച് യുകെയിൽ തുടരുന്നവരെ പിടികൂടാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് വ്യാപകമായ പദ്ധതിയിടുന്നു. നിരവധി റെയ്ഡുകളും ഡോക്കുമെൻറുകളുടെ പരിശോധനയും ഉടനുണ്ടാകും. ഇമിഗ്രേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളിലേയ്ക്കു ഗവൺമെന്റ് കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്. വിസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് യുകെയിൽ തുടരുന്നവരും യുകെയിൽ തുടരുന്നതിനായി വ്യാജരേഖ ചമച്ചവരും നിയമ നടപടികൾ നേരിടും. കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ യുകെയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതു വരെയുളള ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് ഉണ്ടാവുക.

സ്വദേശിവത്കരണം അപ്പാടെ പാളി, പല ജോലിക്കും അറബികളെ കിട്ടില്ല; മലയാളികളുടെ ഗൾഫ് സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വീണ്ടും

പ്രവാസികളെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും സ്വദേശികള്‍ ജോലിക്കെത്തുന്നില്ല എന്നതും ജോലിയ്ക്ക് തയ്യാറായി എത്തിയ സ്വദേശികള്‍ തുടര്‍ച്ചെ അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും വന്‍ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ പുറത്തു വിടുന്ന കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് സദേശികളെ പണിക്കു കിട്ടാനില്ലത്രേ ഇതിനിടെ, വിദേശികളെ കുടിയിറക്കി പകരം സ്വദേശികള്‍ക്കു ജോലി നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാര്‍ലമെന്റംഗമായ അബ്ദുല്‍ കരിം അല്‍ ഖണ്ഡാരിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എം പിമാരുടെ ഒപ്പുശേഖരണം നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയില്‍ മൊബൈല്‍, ഫാര്‍മസി മേഖലകളില്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം നടപ്പായത്.

അരകിലോയോളം സ്വർണ്ണവുമായി വൈദികൻ നെടുമ്പാശേരിയിൽ പിടിയിൽ; രക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതർ രംഗത്ത്

സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ വൈദികനായി സേവനം ചെയ്യുന്ന വൈദികനില്‍ നിന്നും 300 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ കേസില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കാന്‍ ഉന്നതരുടെ ഇടപെടല്‍. സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍നിന്നു ദോഹ വഴി ഖത്തര്‍ എയര്‍വേയ്‌സ് വിമാനത്തില്‍ കൊച്ചിയിലെത്തിയ തിരുവല്ല ബിഷപ് ഹൗസിലെ ഫാ. ഐസക്കിന്റെ പക്കല്‍ നിന്നാണ് 300 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം കണ്ടെത്തിയത്. ഫാ. ഐസക് വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഡിക്ലറേഷന്‍ ഫോമില്‍ സ്വര്‍ണം കൈവശം ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇനി പിഴ അടച്ചാലും അനധികൃതമായി സ്വര്‍ണം കടത്തിയതിന്റെ കേസ് നിലവിലുണ്ടാകും.

ജെല്ലിക്കെട്ട് വിഷയത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന് ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് കമല്‍ ഹാസന്‍

ചെന്നൈ: ജെല്ലിക്കെട്ട് വിഷയത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിനെതിരേ കമല്‍ഹാസന്‍. സര്‍ക്കാര്‍ കാണിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് കമല്‍ഹാസന്‍ പറഞ്ഞു. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സമരത്തില്‍ പ്രക്ഷോഭകര്‍ക്ക് നേരേയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തനിക്കു മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും കമല്‍ഹാസന്‍ ചെന്നൈയില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ട്രംപിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ശേഷം മുസ്ലീം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന ന്യൂനപക്ഷപീഡന നിലപാടിനെതിരെ അയൽക്കാർ നൽകിയ പിന്തുണവെളിവാക്കുന്ന

ഈ വേളയില്‍ ഏവരുടേയും ഹൃദയം കീഴടക്കുകയാണ് ഓഹിയോയിലെ ഒരു മുസ്ലീം കുടുംബത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് അയല്‍ക്കാരന്‍ എഴുതിയ കത്ത്. 'നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി പോരാടാന്‍ ഞങ്ങളൊപ്പമുണ്ട്' എന്നാണ് കത്തിന്റെ സംഗ്രഹം. കത്ത് ഇപ്പോള്‍ നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലുമായി. ഹെന്‍ഡ് അംമ്രി എന്ന ട്വിറ്റര്‍ യൂസറാണ് കത്ത് ഓണ്‍ലൈനില്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ശേഷം തന്റെ അമ്മാവന് അയല്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയതാണ് കത്തെന്ന് അംമ്രി ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ബ്രിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് മിസൈൽ തൊടുത്തു.. ലക്ഷ്യമാക്കിയത് ആഫ്രിക്ക.. പോയത് അമേരിക്കയിലേക്ക്.. വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച..

ബ്രിട്ടന്റെ ന്യൂക്ലിയർ മിസൈൽ ടെസ്റ്റിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായത് മറച്ചുവെച്ചു എന്ന് ആരോപണം. ട്രൈഡന്റ് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിലാണ് പാളിച്ചയുണ്ടായത്. മിസൈൽ ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേ പോയതോ അമേരിക്കയിലേക്ക്. വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻറിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവാത്തത് കടുത്ത വിമർശനം വിളിച്ചു വരുത്തി. HMS വെൻഷൻസിൽ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ മിസൈൽ തൊടുത്തത്. ന്യൂക്ലിയർ വാർ ഹെഡ് ഘടിപ്പിക്കാതെ നടത്തിയ ടെസ്റ്റിലെ പാളിച്ചയാണ് പുറത്തു വന്നത്. ബ്രിട്ടന്റെ ട്രൈഡന്റ് ന്യൂക്ലിയർ സംവിധാനം നവീകരിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ച ചർച്ച പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്.
© Copyright MALAYALAM UK 2017. All rights reserved.
Please wait...

2017 Calender Request Form

ആളുകള്‍ വ്യാജ വിലാസങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ ഇടയുളളതിനാല്‍ ടെലിഫോണില്‍ വിളിച്ച് വിലാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും കലണ്ടര്‍ അയക്കുക. ശരിയായ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക് കലണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.