തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവര്‍ വായടപ്പിച്ചു നടപടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല: യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്‍

തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവര്‍ വായടപ്പിച്ചു നടപടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല: യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്‍

യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ്‌ റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി

യുക്മയുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചു രണ്ടുവര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ നടത്തേണ്ട സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതും തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതാത് തലങ്ങളിലെ കമ്മറ്റികളാണ്. ഇത് അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് യുക്മ ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നവംബര്‍ 10 തിയതിയും റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 10,11,17,18 തീയതികളില്‍ ഏതെങ്കിലും അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും, നാഷണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ ജനുവരി 28 നടത്താമെന്നുമാണ് തീരുമാനിച്ചതായി നാഷണല്‍ ഭാരവാഹികള്‍ റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ മിനുറ്റ്സില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ പങ്കെടുത്ത മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കും നേരിട്ടറിയുന്നതുമാണെന്നാണ് കമ്മറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇലക്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് അന്നെടുത്ത തീരുമാനം എന്ന് ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ തീരുമാനങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തിക്കൊണ്ട് നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട്/സെക്രട്ടറി നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെ മറികടന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിനാല്‍ തന്നെ ജനുവരി 21,22 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന മുഴുവന്‍ റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകളും മറിച്ചൊരു നാഷണല്‍ കമ്മറ്റി കൂടി തീരുമാനത്തിലെത്താതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ അസാധുവാണന്ന് ഈ റീജിയന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

യുകെയിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളികളുടെയും ഏകസംഘടനയായ യുക്മയില്‍ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലാണോ ഇലക്ഷന്‍ നടക്കുന്നത് എന്നറിയേണ്ടതും അറിയിക്കേണ്ടതും നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ കടമകൂടിയാണ്. നമ്മള്‍ ഒരോ കമ്മറ്റികളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ആ കമ്മറ്റിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നേതാവിനും മറികടന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവില്ലായെന്ന് ഈ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു. റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവില്ല എന്നതുപോലെ എല്ലാ തലത്തിലും ബാധകമെന്ന് നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണ ഘടനയും ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റില്‍ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത ഒരു തീരുമാനവും യുക്മ ഭരണ ഘടന വിരുദ്ധവുമല്ല.

”യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറിയ്ക്കെതിരേ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന നിലയില്‍ റീജണല്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വിവിധ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിയ്ക്കുന്ന വാര്‍ത്ത വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് യുക്മ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ഫ്രാന്‍സിസ് മാത്യു കവളക്കാട്ടില്‍ അറിയിച്ചു.”

ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാസ്തവ വിരുദ്ധമല്ല. റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി കൂടിയെടുത്ത തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ കമ്മറ്റി കൂടാനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുമുള്ള അധികാരം യുക്മ ഭരണഘടന ഒരോ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്കും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

”യുക്മ റീജിയണല്‍ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റികളുടെ പൊതുയോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അതിന്റെ വിവിധ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ സംഘടന കടന്നുപോകുന്ന സമയമാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ദേശീയ കമ്മറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കുക മാത്രമാണ് വിവിധ കമ്മറ്റികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം.”

റീജിയനുകളിലെ ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതും തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതാതു കമ്മറ്റികള്‍ക്കാണെന്നും യുക്മ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതിനാലും ഇലക്ഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ലായെന്നുള്ളതും ഭരണഘടനയില്‍ പറയുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ലോക്‌സഭാ നിയമസഭാ മാതൃകയില്‍ ഇലക്ഷന്‍ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണഘടനയില്‍ ഇതുവരെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടാതെ യുക്മ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷനെ ഇതുവരെ നിയമിച്ചിട്ടുമില്ല.

”ഇതിനിടെ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍ ഉള്ള ഭാരവാഹികള്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കുവാന്‍ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡന്റിന് അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം നടപടികള്‍ അസാധുവാണെന്നും ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.”

അതാത് കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നത് അതാതു കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് ആണെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതിനാല്‍ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണിലെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ ആ റീജിയനില്‍ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ് അതിനായി റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ അനുവാദം മാത്രം വാങ്ങേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ റീജിയന്‍ പ്രസിഡണ്ടില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളു. ഒരു റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ചേര്‍ന്നെടുത്ത ജനാധിപത്യ തീരുമാനത്തിനെതിരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് പരസ്യമായി രംഗത്തു വരുന്നത് ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിന് ഭൂഷണമാണെന്ന് ഈ കമ്മറ്റിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല.

”ദേശീയ കമ്മിറ്റി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതില്‍ നിന്നും വിഭിന്നമായി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ റീജിയണല്‍ പ്രെസിഡന്റിന് നാട്ടില്‍ പോകേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാറ്റിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉടലെടുത്തത്. ”

ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വസ്തുതകള്‍ക്ക് യോജിച്ചതല്ല കാരണം നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നവംബര്‍ 10-ാം തീയതിയും റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 10,11,17,18 തീയതികളില്‍ ഏതെങ്കിലും അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും നാഷണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ ജനുവരി 28 നടത്താമെന്നുമാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന കാര്യം നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതാണ്. കാര്യം ഇതായിരിക്കെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണെന്നിരിക്കെ ഈ സംഘടനയുടെ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീയതികളില്‍ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് നാട്ടില്‍ പോകാതെ ജനുവരിയിലേക്ക് തീയതി മാറ്റി ബുക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നത് ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതയാണ്.

പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടും നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ സംഘടനയോടുള്ള ആത്മാര്‍ഥത ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് യാത്രവരെ മാറ്റിവച്ചത് എന്ന് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടാതെ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡന്റ് നാട്ടില്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന തീയതിയില്‍ റീജിയണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ നടത്തേണ്ടയെന്ന തീരുമാനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്തിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ എന്നുപറയുന്നതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല.

”നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ജനുവരി 21ന് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുടെ പൊതുയോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും നാഷണല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.”

നിലവില്‍ യുക്മ ഭരണഘടനാ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുള്ളപ്പോള്‍ അതിനെ മറികടന്നൊരു ഇലക്ഷന്‍ നടത്തുകയെന്നത് ജനാധിപത്യപരമല്ല. ഇതിനെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയായി മാത്രമേ ജനങ്ങള്‍ കാണുകയുള്ളു. ഇത് യൂകെയെ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്തു നടക്കുമെന്നത് ഒരു അഭിഭാഷകന്‍ നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന സംഘടനയില്‍ നടക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. കേരളത്തിലെ കണ്ണൂര്‍ മോഡല്‍ ബൂത്ത് പിടിത്തം പോലെ യൂകെയില്‍ റീജിയന്‍ പിടിച്ചെടുക്കല്‍ എന്നു മാത്രമേ ഈ രീതിയെ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് കാണാന്‍ കഴിയു.

”നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അംഗ അസോസിയേഷനുകള്‍ തങ്ങളുടെ യുക്മ പ്രതിനിധികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് secratary.ukma@gmail.com എന്ന ഈമെയിലില്‍ ജനുവരി ഏഴിന് മുന്‍പായി അയക്കേണ്ടതാണെന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. യുക്മ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സജീഷ് ടോം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നതിന് അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്ന നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്റെ പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും.”
”തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇനിയും ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവനക്ക് മുതിര്‍ന്നാല്‍ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ക്കു വിധേയരായി പുറത്തു പോകേണ്ടിവരും എന്നും ഇനി ഈ വിഷയത്തില്‍ പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ പാടുള്ളതല്ലെന്നും യുക്മ നാഷണല്‍ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.”

തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും വിശദീകരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതും ഒരു ജനാധിപത്യ സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഗുണകരവും ജനങ്ങളിലെ ആശയക്കുഴപ്പം മാറ്റാന്‍ കഴിയുമെന്നും ഈ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും വിലയിരുത്തുന്നു. അതിനാലാണ് ഈ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിറക്കുന്നത്. തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടവര്‍ ഒരു പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ ഈ റീജിയനെ കാണുന്നതില്‍ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഈ അവസരത്തില്‍ പരസ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍പോലും ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ഇതുപോലൊരു വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത് നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനെ കരി തേച്ചുകാണിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ റീജിയനെ തകര്‍ക്കാനുമാണെന്ന് ഈ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു.

നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് പരസ്യമായി ജനങ്ങളോട് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചപ്പോള്‍ ഞങ്ങളും നിജസ്ഥിതി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഏകപക്ഷീയമായി ജനങ്ങള്‍ ഈ റീജിയനെ വിലയിരുത്തും എന്ന വിശ്വാസമാണ് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.
”നോര്ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അംഗ അസ്സോസിയേഷനുകള്‍ തങ്ങളുടെ യുക്മ പ്രതിനിധികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് secratary.ukma@gmail.com എന്ന ഈമെയിലില്‍ ജനുവരി ഏഴിന് മുന്പായി അയക്കേണ്ടതാണെന്നും അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. യുക്മ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സജീഷ് ടോം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്കുന്നതിന് അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്ന നോര്ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്റെ പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും.”

നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനില്‍ ഒരു സംഘടനാ പ്രതിസന്ധിയും നിലനില്‍ക്കുന്നതായി റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല, ഇവിടെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഭംഗിയായി നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയതിനാല്‍ മറ്റ് റീജിയനുകള്‍ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശവും അധികാരവും യുക്മ ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിലവില്‍ ഒരു റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുള്ളപ്പോള്‍ അവരോട് ആലോചിക്കാതെ ഇലക്ഷന്‍ തീയതിയും സ്ഥലവും സമയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായി മാത്രമേ കാണാന്‍ കഴിയു, അതില്‍ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് കമ്മറ്റി ഒന്നടംങ്കം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനുവേണ്ടി

അഡ്വ.സിജു ജോസഫ് (റീജിയന്‍ പ്രസിഡണ്ട് )
ദിലീപ് മാത്യു (നാഷണല്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം)
ആന്‍സി ജോയി (നാഷണല്‍ ജോയിന്റ് സിക്രട്ടറി)
ജോബ് ജോസഫ് (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്)
ജോണ്‍ മൈലാടിയില്‍ (ജോയിന്റ് ട്രഷറര്‍)

ചില വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ വിവാദങ്ങളില്‍ നിഷ്പക്ഷനായി നില്‍ക്കാനാണ് താത്പര്യമെന്ന് ട്രഷറര്‍ ശ്രീ ലൈജു മാനുവല്‍ അറിയിച്ചു.

Related News

യുക്മയില്‍ പരസ്യ പ്രസ്താവനകള്‍ നിരോധിച്ചതായി അഡ്വ. ഫ്രാന്‍സിസ് മാത്യു കവളക്കാട്ടില്‍

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താഴെയുള്ള കമന്റ് കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവഹേളനമോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളോ അശ്‌ളീലമോ മതനിന്ദയോ ആകാവുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
Post Your Malayalam Comments ( Click here for Malayalam Comments )
Press Esc to close
other news
1 2 3 1,503

More Latest News

ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നും ചാടി മരിച്ചു

വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ഐടിപിഎല്ലിനു സമീപത്തെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ ഹർമൻ കണക്ടഡ് സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ നാലാം നിലയിലെ കഫറ്റീരിയയിൽ നിന്നു താഴേക്കു ചാടി യുവതി ജീവനൊടുക്കി. ഇവിടത്തെ സീനിയർ സോഫ്ട്‌വെയർ എൻജിനീയർ ശോഭ ലക്ഷ്മിനാരായണയാണ് (30) മരിച്ചത്. രാജാജി നഗർ സ്വദേശിയാണ്.

ബലാംത്സംഗം തടയുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക ഷോട്ട്‌സുകള്‍ വിപണിയില്‍

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ബലാത്സംഗം തടയാനുള്ള സേഫ് ഷോട്ട്‌സുകള്‍ വിപണിയില്‍. ജര്‍മ്മനിയിലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു സേഫ് ഷോട്ട്‌സുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. ബലാംത്സംഗം തടയുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക ഷോട്ട്‌സുകളാണ് ജര്‍മ്മന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിപണികളില്‍ വില്‍പ്പനയ്‌ക്കെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഈ ഷോട്ട്‌സുകളിലുള്ളത്. സാന്‍ഡ്ര സെലിസ് എന്ന ജര്‍മന്‍ യുവതിയാണ് ഈ ഷോട്ട്‌സ് വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമ്മ കാമുകനൊപ്പം പോയപ്പോള്‍ കുടുംബത്തിന്റെ താളം തെറ്റി; മുന്പും മൂന്നു തവണ ഹന്‍ഷയെ കാണാതായിരുന്നു;

തിരുപുരില്‍ മരിച്ച ഹാന്‍ഷ ഷെറിന്‍ എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഒരു ദുരന്തമാകാന്‍ കാരണം കുടുംബത്തിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ തകര്‍ച്ച കൂടിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരും പോലീസും .സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും അമ്മ മറ്റൊരാളോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയതും ഷെറിന്റെ മാനസിക നില തെറ്റിച്ചിരുന്നതായും പറയപെടുന്നു .

ഫേസ് ബൂക്കിലൂടെ ദാമ്പത്യ രഹസ്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവച്ച ഭാര്യയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്ന് യുവ

ഫോണ്‍ എടുക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ ബുധനാഴ്ച്ച രാത്രി സോനാലിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സഹോദരനാണ് ദമ്പതികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ആദ്യം കണ്ടത്. അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് അകത്ത് നിന്നും പൂട്ടിയ നിലയില്‍ ആയതിനാല്‍ പൊലിസിനെ വിളിച്ച് വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസ് എത്തി കതക് പൊളിച്ചാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്.

തിരിപ്പൂരിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ഹന്‍ഷയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാമുകന്‍ പിടിയില്‍; പിടിയിലായത്

കാമുകനോടൊപ്പം വീടുവിട്ടിറങ്ങി ഇന്നലെ തിരിപ്പൂരിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച പുതിയേടത്ത് കണ്ടിപറമ്പ് ജോഷിയുടെ മകൾ ഹൻഷ ഷെറി (19)ന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിരാം പോലിസ് പിടിയില്‍ .അഭിറാമിനൊപ്പമാണ് ഈ മാസം ഏഴിന് ഹൻഷ വീടുവിട്ടിറങ്ങിയത്. ഇയാൾ നിരവധി പിടിച്ചുപറി ക്വട്ടേഷൻ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്.

ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ രോഗിയെ പുറത്താക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവ്.

രണ്ടു വർഷം ഹോസ്പിറ്റൽ വീടാക്കി മാറ്റിയ രോഗി ഒടുവിൽ പുറത്തായി. കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ ആണ് മുൻ രോഗിയെ പുറത്താക്കിയത്. നോർഫോൾക്കിലാണ് സംഭവം. 2014 ആഗസ്റ്റിലാണ് രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത്. രോഗം ഭേദമായെന്നും വീട്ടിൽ പോകാൻ ഫിറ്റാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തെങ്കിലും രോഗി ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടി രതി അഗ്നിഹോത്രി വൈദ്യുതി മോഷണത്തിൽ കുടുങ്ങി; തട്ടിച്ചത് 48ലക്ഷം

2013 ഏപ്രില്‍ നാലു മുതല്‍ രതിയും ഭര്‍ത്താവും ചേര്‍ന്ന് വൈദ്യുതി മീറ്ററില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചിരുന്നതായി വിജിലന്‍സ് സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യന്‍ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 135ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രതി അഗ്നിഹോത്രിക്കും ഭര്‍ത്താവ് അനില്‍ വിര്‍വാനിക്കെതിരെയും കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഏക് തുജേ കേലിയേ, കൂലി, യാദേന്‍, സിംഗ് ഈസ് ബ്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ച രതി അഗ്നിഹോത്രി, ഭര്‍ത്താവ് അനില്‍ വിര്‍വാനിയോടൊപ്പം വര്‍ഷങ്ങളായി മുംബൈയിലെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്

ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം നിങ്ങളുടെ മാത്രം അല്ല , വിമര്‍ശനങ്ങളോട് എന്തിനീ അസഹിഷ്ണുത; ബിജെപിയെയും

''തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഒരു വിമര്‍ശനത്തേയും ആവര്‍ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കാറില്ല. വിമര്‍ശിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഭരണഘടനയുടെ സത്ത. സര്‍ക്കാരിനേയോ അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തേയെ വിമര്‍ശിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങും പോകാന്‍ കഴിയില്ല. പന്‍സാരയും കല്‍ബുര്‍ഗിയും അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയും ആര്‍എസ്എസും ബിജെപിയും തങ്ങളല്ല രാജ്യമെന്ന കാര്യം മനസിലാകണം. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നിങ്ങള്‍.''

വധശിക്ഷ വിധിച്ച പേന ജഡ്ജ് കുത്തിയൊടിക്കുന്നത് എന്തിനു എന്ന് അറിയാമോ ?

ഇന്ത്യന്‍ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയില്‍ഏറ്റവും കടുത്ത കുറ്റം ചെയ്തവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ശിക്ഷയാണ് വധശിക്ഷ .വധശിക്ഷ വിധിച്ച് എഴുതി ഒപ്പിട്ട ശേഷം ജഡ്ജ് പേന കുത്തി ഒടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ പലതാണ്.ഇതു ഒരു പ്രതികാത്മകമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇത്തരമൊരു ശിക്ഷ ഇനിയാര്‍ക്കും നല്‍കാന്‍ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇതിന്റെ സൂചന.

അന്ന് ഞാൻ ജാതി പേര് പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ നല്കിയതുകൊണ്ട് സത്യന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു;

13 വര്‍ഷങ്ങള്‍ ശേഷം സത്യന്‍ അന്തിക്കാടും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിച്ച രസതന്ത്രം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുകേഷ് വെള്ളിനക്ഷത്രം വാരികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ഈഴവനായത് കൊണ്ടാണ് സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളില്‍ അഭിനയിപ്പിക്കാത്തതെന്ന്. അപ്പോള്‍ അന്തിക്കാടും ഈഴവ കുടുംബത്തില്‍ പിറന്നയാളല്ലേ എന്ന് ലേഖകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുകേഷ് 'അതേ, ഒരു ഈഴവന് മറ്റൊരു ഈഴവനെ കണ്ടു കൂടാ' എന്ന മറുപടി നൽകി

ശിവപ്രസാദിന്റെ കുടുംബത്തിനു  കെസിഎഫ് വാറ്റ് ഫോർഡ് അപ്പീൽ വഴി ലഭിച്ച തുക കൈമാറി.

ശിവപ്രസാദിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദു:ഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് വാറ്റ് ഫോർഡിലെ നല്ലവരായ മലയാളികൾ മാതൃകയാവുന്നു. യുകെയിലെ ചാരിറ്റികൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന വാറ്റ് ഫോർഡിലെ കേരള കമ്യൂണിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന കെ സി എഫ് വാറ്റ് ഫോർഡ് ഇത്തവണ മുന്നോട്ടു വന്നത് ലണ്ടനിൽ മരണമടഞ്ഞ ശിവപ്രസാദിന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയുമായാണ്. വാറ്റ് ഫോർഡിലെ 100 ലേറെ വരുന്ന മലയാളി കുടുംബങ്ങളുടെ അഭിമാനമായ കെസിഎഫ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ പെണ്‍വാണിഭം, പ്രമുഖ പിന്നണി ഗായിക മുഖ്യകണ്ണി; 'ഓപ്പറേഷന്‍ ബിഗ് ഡാഡി'യുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ

വിദേശ സ്‌റ്റേജ് ഷോകളിലും നിറസാന്നിധ്യമായ ഗായികയ്‌ക്കെതിരേ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ചശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. ലഹരിക്കടിമയായ നായികയെന്നു വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ച നടിയും പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കള്ളക്കടത്തു കേസിലും ഈ നടിക്കെതിരേ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇവരും സംഘത്തിലുണ്ടെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് നിര്‍ജീവമായ ഓപ്പറേഷന്‍ ബിഗ് ഡാഡി പെണ്‍വാണിഭ സംഘങ്ങള്‍ സജീവമായ നിലയ്ക്ക് പുനരാരംഭിക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം.

നോട്ട് നിരോധനം; ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ പണിമുടക്കുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് നിരോധനത്തില്‍ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ പണിമുടക്കും. മൂന്നു യൂണിയനുകള്‍ സംയുക്തമായാണ് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം നല്‍കിയത്. രാജ്യത്തെ ഏഴുലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പണിമുടക്കും എന്നാണ് വിവരം.

അമേരിക്കയുടെ നാല്‍പ്പത്തിയഞ്ചാം പ്രസിഡന്റായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ന് അധികാരമേൽക്കും

അമേരിക്കയുടെ 45-ാം പ്രസിഡന്റായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥാനമേല്‍ക്കും. വാഷിങ്ടണിലെ കാപിറ്റള്‍ ഹാളില്‍ പ്രാദേശികസമയം വൈകീട്ട് അഞ്ചിനുനടക്കുന്ന പൊതുചടങ്ങിലാണ് മുന്‍ വ്യവസായഭീമന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം.മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരായ ജിമ്മി കാര്‍ട്ടര്‍, ബില്‍ ക്‌ളിന്റന്‍, ജോര്‍ജ് ബുഷ് ജൂനിയര്‍, ബരാക് ഒബാമ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. ഹില്ലരി ക്ലിന്റനും ചടങ്ങിനെത്തും. ട്രംപിനൊപ്പം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക് പെന്‍സും വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥാനമേല്‍ക്കും

ഹാര്‍ഡ് ബ്രെക്‌സിറ്റിനു ശേഷം യുകെയില്‍ നിലനില്‍പ്പ് സാധ്യമാകുമോ? ചോദ്യങ്ങളുമായി ടൊയോട്ട

ലണ്ടന്‍: ഹാര്‍ഡ് ബ്രെക്‌സിറ്റിന്റെ സൂചനകള്‍ നല്‍കിയ പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയുടെ പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം സംശയങ്ങളുമായി ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ ടൊയോട്ട രംഗത്ത്. ബ്രെക്‌സിറ്റിനു ശേഷം തങ്ങള്‍ക്ക് യുകെയില്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ടൊയോട്ട ചോദിക്കുന്നത്. യൂറോപ്യന്‍ ഏകീകൃത വിപണിയില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറുമെന്നു മേയുടെ പ്രസ്താവന കമ്പനിക്ക് നടുക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്നും തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനേക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ തകേഷി ഉചിയമാട പറഞ്ഞു.

96 ശതമാനം ആശുപത്രികളിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള നഴ്സുമാരില്ല; എന്‍എച്ച്എസ് സംവിധാനം തകര്‍ച്ചയിലേക്ക്

ലണ്ടന്‍:രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികളില്‍ ആവശ്യത്തിന് നഴ്സുമാരില്ലാത്തത് എന്‍എച്ച്എസിന് ഭീഷണിയാകുന്നതായി കണക്കുകള്‍. നഴ്സുമാരും രോഗികളും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയിലേക്കുള്ള സൂചന നല്‍കുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. 2014 മുതലുളള കണക്കനുസരിച്ചാണ് എന്‍എച്ച്എസ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ 96 ശതമാനം ആശുപത്രികളിലും ആവശ്യത്തിന് നഴ്സുമാരില്ല. രോഗികളെ വേണ്ടവിധം പരിചരിക്കാനോ അവരെ വൃത്തിയാക്കാനോ നഴ്സുമാര്‍ക്ക് ഇതുമൂലം കഴിയാറില്ല.
© Copyright MALAYALAM UK 2017. All rights reserved.
Please wait...

2017 Calender Request Form

ആളുകള്‍ വ്യാജ വിലാസങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ ഇടയുളളതിനാല്‍ ടെലിഫോണില്‍ വിളിച്ച് വിലാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും കലണ്ടര്‍ അയക്കുക. ശരിയായ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക് കലണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.