തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവര്‍ വായടപ്പിച്ചു നടപടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല: യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്‍

തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവര്‍ വായടപ്പിച്ചു നടപടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല: യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്‍

യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ്‌ റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി

യുക്മയുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചു രണ്ടുവര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ നടത്തേണ്ട സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതും തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതാത് തലങ്ങളിലെ കമ്മറ്റികളാണ്. ഇത് അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് യുക്മ ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നവംബര്‍ 10 തിയതിയും റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 10,11,17,18 തീയതികളില്‍ ഏതെങ്കിലും അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും, നാഷണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ ജനുവരി 28 നടത്താമെന്നുമാണ് തീരുമാനിച്ചതായി നാഷണല്‍ ഭാരവാഹികള്‍ റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ മിനുറ്റ്സില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ പങ്കെടുത്ത മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കും നേരിട്ടറിയുന്നതുമാണെന്നാണ് കമ്മറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇലക്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് അന്നെടുത്ത തീരുമാനം എന്ന് ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ തീരുമാനങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തിക്കൊണ്ട് നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട്/സെക്രട്ടറി നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെ മറികടന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിനാല്‍ തന്നെ ജനുവരി 21,22 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന മുഴുവന്‍ റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകളും മറിച്ചൊരു നാഷണല്‍ കമ്മറ്റി കൂടി തീരുമാനത്തിലെത്താതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ അസാധുവാണന്ന് ഈ റീജിയന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

യുകെയിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളികളുടെയും ഏകസംഘടനയായ യുക്മയില്‍ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലാണോ ഇലക്ഷന്‍ നടക്കുന്നത് എന്നറിയേണ്ടതും അറിയിക്കേണ്ടതും നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ കടമകൂടിയാണ്. നമ്മള്‍ ഒരോ കമ്മറ്റികളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ആ കമ്മറ്റിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നേതാവിനും മറികടന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവില്ലായെന്ന് ഈ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു. റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവില്ല എന്നതുപോലെ എല്ലാ തലത്തിലും ബാധകമെന്ന് നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണ ഘടനയും ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റില്‍ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത ഒരു തീരുമാനവും യുക്മ ഭരണ ഘടന വിരുദ്ധവുമല്ല.

”യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറിയ്ക്കെതിരേ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന നിലയില്‍ റീജണല്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വിവിധ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിയ്ക്കുന്ന വാര്‍ത്ത വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് യുക്മ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ഫ്രാന്‍സിസ് മാത്യു കവളക്കാട്ടില്‍ അറിയിച്ചു.”

ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാസ്തവ വിരുദ്ധമല്ല. റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി കൂടിയെടുത്ത തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ കമ്മറ്റി കൂടാനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുമുള്ള അധികാരം യുക്മ ഭരണഘടന ഒരോ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്കും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

”യുക്മ റീജിയണല്‍ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റികളുടെ പൊതുയോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അതിന്റെ വിവിധ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ സംഘടന കടന്നുപോകുന്ന സമയമാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ദേശീയ കമ്മറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കുക മാത്രമാണ് വിവിധ കമ്മറ്റികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം.”

റീജിയനുകളിലെ ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതും തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതാതു കമ്മറ്റികള്‍ക്കാണെന്നും യുക്മ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതിനാലും ഇലക്ഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ലായെന്നുള്ളതും ഭരണഘടനയില്‍ പറയുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ലോക്‌സഭാ നിയമസഭാ മാതൃകയില്‍ ഇലക്ഷന്‍ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണഘടനയില്‍ ഇതുവരെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടാതെ യുക്മ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷനെ ഇതുവരെ നിയമിച്ചിട്ടുമില്ല.

”ഇതിനിടെ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍ ഉള്ള ഭാരവാഹികള്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കുവാന്‍ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡന്റിന് അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം നടപടികള്‍ അസാധുവാണെന്നും ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.”

അതാത് കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നത് അതാതു കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് ആണെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതിനാല്‍ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണിലെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ ആ റീജിയനില്‍ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ് അതിനായി റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ അനുവാദം മാത്രം വാങ്ങേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ റീജിയന്‍ പ്രസിഡണ്ടില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളു. ഒരു റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ചേര്‍ന്നെടുത്ത ജനാധിപത്യ തീരുമാനത്തിനെതിരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് പരസ്യമായി രംഗത്തു വരുന്നത് ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിന് ഭൂഷണമാണെന്ന് ഈ കമ്മറ്റിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല.

”ദേശീയ കമ്മിറ്റി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതില്‍ നിന്നും വിഭിന്നമായി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ റീജിയണല്‍ പ്രെസിഡന്റിന് നാട്ടില്‍ പോകേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാറ്റിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉടലെടുത്തത്. ”

ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വസ്തുതകള്‍ക്ക് യോജിച്ചതല്ല കാരണം നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നവംബര്‍ 10-ാം തീയതിയും റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 10,11,17,18 തീയതികളില്‍ ഏതെങ്കിലും അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും നാഷണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ ജനുവരി 28 നടത്താമെന്നുമാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന കാര്യം നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതാണ്. കാര്യം ഇതായിരിക്കെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണെന്നിരിക്കെ ഈ സംഘടനയുടെ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീയതികളില്‍ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് നാട്ടില്‍ പോകാതെ ജനുവരിയിലേക്ക് തീയതി മാറ്റി ബുക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നത് ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതയാണ്.

പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടും നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ സംഘടനയോടുള്ള ആത്മാര്‍ഥത ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് യാത്രവരെ മാറ്റിവച്ചത് എന്ന് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടാതെ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡന്റ് നാട്ടില്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന തീയതിയില്‍ റീജിയണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ നടത്തേണ്ടയെന്ന തീരുമാനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്തിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ എന്നുപറയുന്നതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല.

”നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ജനുവരി 21ന് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുടെ പൊതുയോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും നാഷണല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.”

നിലവില്‍ യുക്മ ഭരണഘടനാ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുള്ളപ്പോള്‍ അതിനെ മറികടന്നൊരു ഇലക്ഷന്‍ നടത്തുകയെന്നത് ജനാധിപത്യപരമല്ല. ഇതിനെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയായി മാത്രമേ ജനങ്ങള്‍ കാണുകയുള്ളു. ഇത് യൂകെയെ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്തു നടക്കുമെന്നത് ഒരു അഭിഭാഷകന്‍ നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന സംഘടനയില്‍ നടക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. കേരളത്തിലെ കണ്ണൂര്‍ മോഡല്‍ ബൂത്ത് പിടിത്തം പോലെ യൂകെയില്‍ റീജിയന്‍ പിടിച്ചെടുക്കല്‍ എന്നു മാത്രമേ ഈ രീതിയെ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് കാണാന്‍ കഴിയു.

”നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അംഗ അസോസിയേഷനുകള്‍ തങ്ങളുടെ യുക്മ പ്രതിനിധികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് secratary.ukma@gmail.com എന്ന ഈമെയിലില്‍ ജനുവരി ഏഴിന് മുന്‍പായി അയക്കേണ്ടതാണെന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. യുക്മ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സജീഷ് ടോം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നതിന് അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്ന നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്റെ പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും.”
”തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇനിയും ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവനക്ക് മുതിര്‍ന്നാല്‍ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ക്കു വിധേയരായി പുറത്തു പോകേണ്ടിവരും എന്നും ഇനി ഈ വിഷയത്തില്‍ പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ പാടുള്ളതല്ലെന്നും യുക്മ നാഷണല്‍ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.”

തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും വിശദീകരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതും ഒരു ജനാധിപത്യ സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഗുണകരവും ജനങ്ങളിലെ ആശയക്കുഴപ്പം മാറ്റാന്‍ കഴിയുമെന്നും ഈ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും വിലയിരുത്തുന്നു. അതിനാലാണ് ഈ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിറക്കുന്നത്. തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടവര്‍ ഒരു പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ ഈ റീജിയനെ കാണുന്നതില്‍ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഈ അവസരത്തില്‍ പരസ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍പോലും ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ഇതുപോലൊരു വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത് നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനെ കരി തേച്ചുകാണിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ റീജിയനെ തകര്‍ക്കാനുമാണെന്ന് ഈ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു.

നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് പരസ്യമായി ജനങ്ങളോട് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചപ്പോള്‍ ഞങ്ങളും നിജസ്ഥിതി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഏകപക്ഷീയമായി ജനങ്ങള്‍ ഈ റീജിയനെ വിലയിരുത്തും എന്ന വിശ്വാസമാണ് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.
”നോര്ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അംഗ അസ്സോസിയേഷനുകള്‍ തങ്ങളുടെ യുക്മ പ്രതിനിധികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് secratary.ukma@gmail.com എന്ന ഈമെയിലില്‍ ജനുവരി ഏഴിന് മുന്പായി അയക്കേണ്ടതാണെന്നും അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. യുക്മ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സജീഷ് ടോം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്കുന്നതിന് അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്ന നോര്ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്റെ പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും.”

നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനില്‍ ഒരു സംഘടനാ പ്രതിസന്ധിയും നിലനില്‍ക്കുന്നതായി റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല, ഇവിടെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഭംഗിയായി നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയതിനാല്‍ മറ്റ് റീജിയനുകള്‍ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശവും അധികാരവും യുക്മ ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിലവില്‍ ഒരു റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുള്ളപ്പോള്‍ അവരോട് ആലോചിക്കാതെ ഇലക്ഷന്‍ തീയതിയും സ്ഥലവും സമയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായി മാത്രമേ കാണാന്‍ കഴിയു, അതില്‍ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് കമ്മറ്റി ഒന്നടംങ്കം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനുവേണ്ടി

അഡ്വ.സിജു ജോസഫ് (റീജിയന്‍ പ്രസിഡണ്ട് )
ദിലീപ് മാത്യു (നാഷണല്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം)
ആന്‍സി ജോയി (നാഷണല്‍ ജോയിന്റ് സിക്രട്ടറി)
ജോബ് ജോസഫ് (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്)
ജോണ്‍ മൈലാടിയില്‍ (ജോയിന്റ് ട്രഷറര്‍)

ചില വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ വിവാദങ്ങളില്‍ നിഷ്പക്ഷനായി നില്‍ക്കാനാണ് താത്പര്യമെന്ന് ട്രഷറര്‍ ശ്രീ ലൈജു മാനുവല്‍ അറിയിച്ചു.

Related News

യുക്മയില്‍ പരസ്യ പ്രസ്താവനകള്‍ നിരോധിച്ചതായി അഡ്വ. ഫ്രാന്‍സിസ് മാത്യു കവളക്കാട്ടില്‍

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താഴെയുള്ള കമന്റ് കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവഹേളനമോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളോ അശ്‌ളീലമോ മതനിന്ദയോ ആകാവുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
Post Your Malayalam Comments ( Click here for Malayalam Comments )
Press Esc to close
other news
1 2 3 1,649

More Latest News

ഓർമ്മക്കുറവ്.... വിഎസിനെ പരിഹസിച്ച എംഎം മണിക്ക് വിഎസ് കൊടുത്ത മറുപടി; ആ

ദേവികുളം എംഎൽഎ എസ്.രാജേന്ദ്രന്റെ വാദം പൊളിയുന്ന രേഖകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് പട്ടയം നൽകിയതെന്ന രാജേന്ദ്രന്റെ വാദം തെറ്റാണെന്നു പൊളിഞ്ഞു. 2000 ൽ എ.കെ.മണി ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്ന കാലയളവിലാണു പട്ടയം നൽകിയതെന്നായിരുന്നു വാദം. എന്നാൽ രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്ന കാലയളവിൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ദേവികുളം താലൂക്കിൽനിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരാവകാശ രേഖയിൽനിന്നും വ്യക്തമായി.

മന്ത്രിയെ കുടുക്കിയത് അഞ്ചംഗ സംഘം; മംഗളം ചാനലില്‍ പൊട്ടിത്തെറി, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക രാജിവെച്ചു

മംഗളം ചാനലില്‍ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ മനം മടുത്ത് ചാനൽ ജീവനക്കാരി രാജിവെച്ചു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക എന്ന നിലയിലും സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ അസഹ്യമാണെന്നും അതിനാലാണ് രാജി എന്നും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. തന്‍റെ പ്രതീക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തന ശൈലി അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും അൽ നീമ അഷറഫ് എന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ മാത്രമെന്ന് യുവതി; ജനിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ ആരും അറിയാതെ

മാസം തികയാതെ ജ​നി​ച്ച കു​ഞ്ഞി​നു മ​തി​യാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​തെ മ​റ​വു ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ വീ​ട്ട​മ്മ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പ​റ​ക്കോ​ട് ടി​ബി ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള വീ​ടി​ന്‍റെ തെ​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഒ​രു കാ​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് വീ​ട്ട​മ്മ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രെ ഇ​ന്ന​ലെ അ​ടൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡു ചെ​യ്തു.എന്നാല്‍ വീട്ടമ്മ പറയുന്ന വിചിത്ര കഥ കേട്ട് ഞെട്ടിയത് പോലിസ് ആയിരുന്നു .

മന്ത്രി ശശീന്ദ്രനെ കുടുക്കിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക എന്ന പേരില്‍ സുനിത ദേവദാസിന്റെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍

മന്ത്രി ശശീന്ദ്രനെ കുടുക്കിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക എന്ന പേരില്‍ ഒരു മലയാള ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയില്‍ തന്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചതിനു എതിരെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക സുനിത ദേവദാസ് രംഗത്ത് വന്നു . ആരോപണവിധേയമായ ഓണ്‍ലൈന്‍ പത്രം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും തന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാത്ത ചിത്രം എടുക്കുകയും അത് മുഖം മറച്ച നിലയില്‍ വാര്‍ത്തയില്‍ ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്തതിനു എതിരെയാണ് സുനിത ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി വന്നത് .

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മക്കളോടൊപ്പം അഞ്ച് വര്‍ഷംവരെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് കഴിയാന്‍ പുതിയ വിസപദ്ധതി വരുന്നു

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലുള്ള തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും കാണാനും അവര്‍ക്കൊപ്പം കുറച്ച് കാലം താമസിക്കാനും മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് അവസരമേകുന്ന വിസ പദ്ധതി ഓസ്ട്രേലിയ നടപാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു .ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരുടെ മാതാപിതാക്കന്‍മാര്‍ക്കായി ഒരു പുതിയ ടെംപററി വിസ ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ജൂലൈ 2017 മുതല്‍ ഇത് നടപ്പിലാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് .

വിവാഹശേഷം ആശ തന്നോട് ഒരേയൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ആവശ്യപെട്ടത്‌ എന്ന് മനോജ്‌ കെ ജയന്‍;

മനോജും ഉര്‍വശിയുമായുള്ള പ്രണയവും വിവാഹവും വിവാഹമോചനവും എല്ലാം വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടിയ സംഭവം ആണ് .ഇവരുടെ മകള്‍ കുഞ്ഞാറ്റ ഇപ്പോഴും മനോജിനോപ്പം ആണ് കഴിയുന്നത്‌ .ഉര്‍വശിയുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം 2011ലാണ് മനോജ് കെ ജയന്‍ ആശയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്.

​മിഷേലിനെ ബോട്ടിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അപായപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്ന പിതാവിന്റെ സംശയം തള്ളി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്; അസ്വാഭാവികമായി മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൈവിരൽപാടുകൾ

കേസിൽ മിഷേലിന്റെ കാമുകനായിരുന്ന ക്രോണിനെതിരെ പോക്സോ കുറ്റവും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്ന മിഷേലിന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ക്രോണിനെ പ്രതിയാക്കി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉടൻ അന്വേഷണത്തിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ബ്ലെയ്ഡ് കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ ആണെങ്കില്‍ എനിക്ക് വിനീത്, ജയറാം അവരെയൊക്കെ ഭീഷണിപെടുത്താമായിരുന്നല്ലോ; ഗര്‍ഭിണിയായ എന്റെ

താന്‍ ഭീഷണിപെടുത്തി കിഷോര്‍ സത്യയെ വിവാഹംചെയ്തു എന്ന ആരോപണത്തിനു എതിരെ തുറന്നടിച്ച് നടി ചാര്‍മിള രംഗത്ത് .കിഷോര്‍ സത്യയ്ക്ക് നേരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ആണ് നടി ഉന്നയിക്കുന്നത് .അയാള്‍ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു, മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലായി ഇത് സഹിക്കാന്‍ പറ്റാതെയാണ് ഞാന്‍ അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് ചാര്‍മിള പറയുന്നു .

അമ്മയ്ക്കും തുല്യം അമ്മ മാത്രം; ഒടുവില്‍ മീനാക്ഷി മഞ്ജുവിനൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഒടുവില്‍ ആ വാര്‍ത്ത‍ സത്യമാകുന്നുവോ? മറ്റൊന്നുമല്ല ദിലീപിന്റെയും മഞ്ജുവിന്റെയും മകള്‍ മീനാക്ഷി അമ്മയ്ക്കൊപ്പം പോകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് .കാവ്യാ ദിലീപ് വിവാഹത്തിനു മുന്‍പന്തിയില്‍ നിന്ന മകള്‍ മീനക്ഷിയ്ക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവരുടെയും സംശയം .

റിലീസിന് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കെ ‘ഗ്രേറ്റ് ഫാദര്‍’ രംഗങ്ങള്‍ പുറത്തായി; ഇത് മറ്റൊരു വിപണനതന്ത്രമോ

മമ്മൂട്ടി ഫാന്‍സ് മഞ്ചേരി യൂണിറ്റ് പ്രതിനിധിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആള്‍ ഷാജി നടേശനെ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചപ്പോള്‍ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയേണ്ട, ഫാമിലി പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന രംഗമാണെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും രംഗം ലീക്ക് ആയതില്‍ മമ്മൂട്ടി ആരാധകര്‍ അമര്‍ഷത്തിലാണ്. ശക്തമായ നിയമ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ ഇത് ഷാജി നടേശന്റെ ശബ്ദമാണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സ്ഥിരീകരണമില്ല.

100 കിലോയുടെ സ്വർണനാണയം കയറും ഉന്തുവണ്ടിയും ഉപയോഗിച്ച് മോഷ്ടിച്ചു; എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മുഖം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള

എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മുഖം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ‘ബിഗ് മേപ്പിൾ ലീഫ്’ എന്ന ഭീമൻ സ്വർണനാണയമാണ് മോഷണം പോയത്. ലോകത്തിലെ പ്രശസ്ത നാണയ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ റോയല്‍ കനേഡിയന്‍ മിന്റ് 2007ല്‍ നിര്‍മിച്ചതാണ് ഇത്. മൂന്നു സെന്റിമീറ്റർ കനവും 53 സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസവുമാണ് നാണയത്തിനുള്ളത്. 45 ലക്ഷം ഡോളർ (ഏതാണ്ട് 30 കോടി രൂപ) ആണ് മൂല്യമായി കരുതുന്നത്.

ബ്രിട്ടിഷ് ചാനലായ ചാനൽ 4ലെ ഏഡെൻ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ; അവരറിഞ്ഞില്ല ഷോ നിർത്തിയത്,

തങ്ങളുടെ കാട്ടുജീവിതം ബ്രിട്ടണെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന ധാരണയിൽ അവർ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുകയും ആ ജീവിതം ചിത്രീകരിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ ഇതുവരെ പങ്കെടുത്ത റിയാലിറ്റി ഷോ ഏഴു മാസം മുൻപേ നിർത്തിയ വിവരം മൽസരാർഥികൾ അറിയുന്നത്.

പ്രക്ഷോഭകര്‍ വിമാനം വളഞ്ഞു; സ്റ്റാന്‍സ്‌റ്റെഡ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റണ്‍വേ അടച്ചു

സ്റ്റാന്‍സ്‌റ്റെഡ്: പ്രക്ഷോഭകര്‍ വിമാനം വളഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റാന്‍സ്‌റ്റെഡ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റണ്‍വേ അടച്ചിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം. അഭയാര്‍ത്ഥികളെ തിരിച്ചയക്കുന്ന വിമാനം തടയാനാണ് തങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകര്‍ പറഞ്ഞത്. ജനങ്ങള്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനാല്‍ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് വിമാനത്താവളം അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

യൂറോപ്യന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് താമസത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ് നടപടികള്‍ എംഇപിമാര്‍ എതിര്‍ക്കും

ബ്രസല്‍സ്: അടുത്ത രണ്ടു വര്‍ഷത്തേക്ക് യൂറോപ്യന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് താമസത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ് ചര്‍ച്ചകള്‍ തടയുമെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങള്‍. യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ചീഫ് നെഗോഷ്യേറ്റര്‍ ഗയ് വെര്‍ഹോഫ്സ്റ്റാറ്റ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 50 പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ബ്രെക്‌സിറ്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും. ഇക്കാലയളവില്‍ യൂറോപ്യന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ പാടില്ലെന്നാണ് ആവശ്യം.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 50 പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്; ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ലണ്ടന്‍: ബ്രെക്‌സിറ്റ് നടപടികള്‍ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ലിസ്ബണ്‍ ഉടമ്പടിയിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 50 ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനുമായി കഴിഞ്ഞ 44 വര്‍ഷമായി തുടരുന്ന ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് ഇത്. രണ്ടു വര്‍ഷം നീളുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇനി ശേഷിക്കുന്നത്. അതോടെ ബ്രിട്ടന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും യൂണിയനില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകും.
© Copyright MALAYALAM UK 2017. All rights reserved.
Please wait...

2017 Calender Request Form

ആളുകള്‍ വ്യാജ വിലാസങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ ഇടയുളളതിനാല്‍ ടെലിഫോണില്‍ വിളിച്ച് വിലാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും കലണ്ടര്‍ അയക്കുക. ശരിയായ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക് കലണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.