ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ ന്യൂസ്

ലണ്ടൻ: അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെ ആകർഷിക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികളുമായി സാന്റാൻഡർ യുകെ ബാങ്ക് രംഗത്ത്. ഇതിനായി 200 പൗണ്ട് സ്വിച്ചിംഗ് ഓഫറാണ് നിലവിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പുതിയ ആളുകൾക്കും ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്. സാന്റാൻഡർ എഡ് ജിലേക്കോ 123 കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ മാറുമ്പോഴും ഈ ഓഫർ ലഭിക്കും.

ഓഫർ ലഭിക്കുന്നതിന് കാസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുകയും 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് സജീവ ഡയറക്ട് ഡെബിറ്റുകൾ നടത്തുകയും വേണം. പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് £500 നിക്ഷേപിക്കുകയും നിർബന്ധമായും ഓൺലൈനിലോ മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗിലോ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും വേണം. ക്യാഷ്ബാക്ക് ആയി ലഭിക്കുന്ന തുക 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെസാന്റാൻഡർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും. 200 പൗണ്ട് ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്കാണെന്നും ബാങ്കിന്എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിൻവലിക്കാവുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഡ് ജ്, 123, സെലക് ട്, പ്രൈവറ്റ്, എവരിഡേ എന്നിവയാണ് യോഗ്യതയുള്ള സാന്റാൻഡർ അക്കൗണ്ടുകൾ. പ്രതിമാസ ഫീസായി £3 ഉം,അവശ്യ ബില്ലുകൾക്കും ചെലവുകൾക്കും £20 വരെ ക്യാഷ്ബാക്കും കൂടാതെ നിക്ഷേപത്തിന് 4% പലിശയും ഈ ഓഫിറിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. നവംബർ മാസമാണ് ഇത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. പുതിയ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഷോപ്പിംഗിനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംബന്ധമായ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചെലവിനും 1% ക്യാഷ്ബാക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്