back to homepage

ആയുരാരോഗ്യം

ആയുരാരോഗ്യം -മഹാമാരിയും ആയുർവേദവും: ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ 0

ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ കദാചിത് വ്യാപന്നേഷ്വപി ഋതുഷു കൃത്യാപി ശാപ രക്ഷ: ക്രോധാ ധർമ്മ രൂപദ്ധ്വസ്യന്തേ ജനപദാ :, വിഷഔഷധി പുഷ്പ ഗന്ധേന വാ വായനോപനീതേനാക്രമ്യതേ യോ ദശസ്ഥത്ര ദോഷ പ്രകൃത്യവിശേഷണ കാസ ശ്വാസ വമതു പ്രതിശ്യായ ശിരോരുഗ്

Read More

ആയുരാരോഗ്യം -കാലുകളുടെ പ്രാധാന്യം : ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ 0

ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ പ്രായാധിക്യം മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ വലിയ സാമൂഹിക വിഷയം ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചലന സംബന്ധം ആയ പ്രയാസങ്ങൾ പലർക്കും ദൈനംദിന ജീവിതം തന്നെ ദുസ്സഹം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴുത്തിന്റെയും തോൾ

Read More

ആയുരാരോഗ്യം -തക്രം അഥവാ മോര്: ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ 0

ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി. ഇക്കാലത്ത് പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ധാരാളം ആളുകളിൽ അലർജി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പാൽ കഫത്തെ വഴുഴുപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഘൃതം അഥവാ നെയ്യ് ദഹനം മെച്ചമാകും വിധം അഗ്നി

Read More

നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ആരോഗ്യ മേഖല പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധം: ലോക ആരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ എഴുതുന്ന ലേഖനം 0

ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ ഒരു നവയുഗ ആരോഗ്യലോകം നിർമിതി അതാകണം ഈ ആരോഗ്യദിന സന്ദേശം. ആരോഗ്യ രക്ഷാരംഗത്തെ, ആയുരാരോഗ്യ പരിപാലനരംഗത്തെ അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻ ഇട വന്ന ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലത്താണ് നാം ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്.

Read More

ആയുരാരോഗ്യം -സ്ട്രോക്ക് : ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ 0

ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ ലോകമാസകാലം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം ജീവഹാനിക്കിടയാക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ആണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന രോഗത്തിനുള്ളത്. മുപ്പത് ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് ബാധിതർക്ക് ജീവാപായം സംഭവിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മിനി സ്ട്രോക്ക് അഥവാ സ്ട്രോക്കിന്റെ

Read More

ആയുരാരോഗ്യം – പ്രമേഹ പ്രതിരോധം : ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ 0

ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ മുൻ കാലങ്ങളെക്കാൾ ആഴത്തിൽ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ വേരോടിയ ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം. ഭാരതത്തിൽ ഈ രോഗം ഏറെ വ്യാപകമായി മാറിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം ആണ്. കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. പ്രായേണ സുകുമാര ശരീരികളും സുഖലോലുപരും വ്യായാമം

Read More

നല്ലപോലെ പഠിക്കുവാൻ ആരോഗ്യം വേണം : മലയാളം യുകെ ആയുരാരോഗ്യത്തിൽ ഡോ. ഷർമദ്‌ ഖാൻ എഴുതുന്നു 0

ഡോ. ഷർമദ്‌ ഖാൻ പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുവാൻ എന്തുവേണം? പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാനില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പഠിക്കണമെങ്കിലോ പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടണമെങ്കിലോ വളരെ

Read More

ആയുരാരോഗ്യം – ഫാസ്റ്റിംഗ് -ഉപവാസം : ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ 0

ഡോക്ടർ എ. സി. രാജീവ്‌ കുമാർ വേദകാലം മുതൽ തന്നെ ആരോഗ്യ രക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ഒരു നേരം, ഒരുദിവസം മുഴുവൻ ആഹാരം ഒഴിവാക്കി, ജലപാനം പോലുമില്ലാതെയും, വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചും, കരിക്കിൻ വെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം എന്നിവ കുടിച്ചും, പഴം

Read More

സോറിയാസിസ് ഭേദമാക്കാം : മലയാളം യുകെ ആയുരാരോഗ്യത്തിൽ ഡോ. ഷർമദ്‌ ഖാൻ എഴുതുന്നു 0

ഡോ. ഷർമദ്‌ ഖാൻ പ്രായഭേദമോ സ്ത്രീപുരുഷ വ്യത്യാസമോ കൃത്യമായ കാരണം എന്തെന്നു പറയുവാനോ ഇല്ലാതെ കാണുന്ന ഒരു ത്വക് രോഗമാണ് സോറിയാസിസ്. സോറിയാസിസ് ഒരു ജനിതകരോഗം എന്നനിലയിൽ പരിഗണിക്കുന്നു. പ്രമേഹം, കരൾ രോഗങ്ങൾ, അലർജി എന്നിവയുണ്ടോ എന്ന് കൂടി പരിശോധിച്ചു ചികിത്സ

Read More

ലോക്കിലായ കുട്ടികൾ : മലയാളം യുകെ ആയുരാരോഗ്യത്തിൽ ഡോ. ഷർമദ്‌ ഖാൻ എഴുതുന്നു 0

ഡോ. ഷർമദ്‌ ഖാൻ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി ഇരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത കുട്ടികളെ ലോക്കിട്ടു പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു കോവിഡ്. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അവർക്ക് കോവിഡ് കാരണം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ആദ്യമൊക്കെ വളരെ രസകരമായി ലോക്ക്ഡൗൺ ആസ്വദിച്ച കുട്ടികൾ പിന്നീട് കുറേശ്ശെ ദുരിതത്തിലായി. ക്രമേണ ഇണക്കത്തേക്കാൾ

Read More