2023 ജൂൺ 4-ാം തീയതി “സമ്മർ ക്ലബ് കിങ്സ് ലീൻ” സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത് ഓൾ യുകെ വടം വലി മത്സരത്തിലേക്ക് എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെയും & ചങ്കും ചങ്കിടിപ്പും ആയ എല്ലാ വടം വലി ടീമുകളെയും ഹാർദ്ദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

മലയാളികൾക്ക് എന്നും ഹരം പകരുന്ന വടംവലി മഹോത്സവം കിങ്‌സ്‌ലിനിലും (ഇംഗ്ലണ്ട്) കമ്പക്കയറിൽ വമ്പൻമാർ കൊമ്പുകോർക്കുന്ന ആ അതിമനോഹര കാഴ്ച്ച ജൂൺ 4 ഞായറാഴ്ച്ച എലൈവ് ലിൻസ്പോർട്ട് അങ്കണത്തിൽ ഒന്നാമത് അഖില യുകെ വടംവലി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു സമ്മർ ക്ലബ് കിംഗ്സ് ലിൻ.
വടംവലി മഹോത്സവത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.