ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ ന്യൂസ്

ലണ്ടൻ: വിസയ്ക്കും പാസ്പോർട്ടിനുമായി പലപ്പോഴും കാലതാമസം നേരിടാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത് വി എഫ് എസിനും ഹൈക്കമ്മീഷനുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇതനുസരിച്ച്, വിസകൾ, പാസ്‌പോർട്ട്, ഒസിഐ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോൺസുലാർ സേവന അപേക്ഷകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം 8 ദിവസമായിരിക്കും. പാസ്‌പോർട്ട് സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് 10 ഉം ആയിരിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. പുതിയ ഒസിഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം 6 ആഴ്ചയും ആയിരിക്കും കാലതാമസം നേരിടുക. എന്നാൽ ക്രോസ് ചെക്കിംഗിനും ഇന്ത്യയിലെ അധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അപേക്ഷയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയുന്നതിനും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനും [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡി ഉപയോഗിക്കുകയോ 02037938629 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം.

ഇമെയിലിൽ, മുഴുവൻ പേര്, ദേശീയത, പാസ്‌പോർട്ട് നമ്പർ, അപേക്ഷ ARN അല്ലെങ്കിൽ GBRL നമ്പർ, അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയതി, അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച VFS സെന്റർ എന്നിവ നിർബന്ധമായും സൂചിപ്പിക്കണം. മൊബൈൽ നമ്പർ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സഹായിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ പോരായ്മ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകാനും അവകാശമുണ്ട്. [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം.