ക്യൂൻസ്‌ലാൻഡ് നദിയിലൂടെയുളള യാത്രയ്ക്കിടെ കണ്ട നിഗൂഢ ജീവിയെ കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ലോകം. സോളർ വിസ്പർ വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ക്രൂയിസസ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെയുളള സവാരിക്കിടെയാണ് നിഗൂഢ ജീവിയെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉടൻതന്നെ ഒരാൾ വിഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

വെളളത്തിൽ കണ്ട നിഗൂഢ ജീവി ഏതാനും സെക്കന്റുകൾക്കുശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു. നിഗൂഢ ജീവിയുടെ തലയെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഭാഗം പതുക്കെ പതുക്കെ വെളളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയശേഷം പെട്ടെന്നായിരുന്നു അപ്രത്യക്ഷമായത്.