പ്രേമം സിനിമയിൽ ജോർജ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന സെലിനു  നൽകുന്ന കേക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലെ ?? പ്രണയം തുളുമ്പും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് !കടയില്‍ പോയല്ല നമ്മുക്ക് ഇത് വീട്ടില്‍ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലോ .രുചിയൂറും ഈ കേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാകി കൂട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും ഞെട്ടിക്കാം !! ക്രിസ്തുമസ് രാവിൽ ഒരൽപം റെഡ് വെൽവെറ്റ്‌ കേക്ക് നുണയാം.എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം .