ബിജു നീണ്ടൂർ

ലണ്ടൻ: രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് അനേകായിരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവവചനം പകർന്നു നൽകുന്ന ശാലോം ഫെസ്റ്റിവെലിന് ഇത്തവണ യു.കെയിലെ 10 നഗരങ്ങൾ വേദിയാകും. എഡിൻബർഗ്, ഗ്ലാസ്സ് ഗോ, ഇൻവെർനസ്സ്, ക്രൂ, സണ്ടർലാന്റ്, ഷെഫീൽഡ്, ന്യൂപോർട്ട്, സ്വാൻസ്സി, കഡിഗൺ, ലൂട്ടൺ എന്നിവയാണ് ശാലോം ഫെസ്റ്റിവെൽ 2024ന് ആതിഥേത്വം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന നഗരങ്ങൾ.

”കർത്താവ് നിന്നെ നിരന്തരം നയിക്കും,” (ഏശയ്യ 58:11) എന്ന തിരുവചനമാണ് ഇത്തവണത്തെ ആപ്തവാക്യം. പ്രമുഖ വചനപ്രഘോഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ റവ. ഡോ. ജെയിംസ് കിളിയനാനി നയിക്കുന്ന വചനശുശ്രൂഷകളിൽ ജോഷി തോട്ടക്കര ഗാനശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.

ശാലോം ഫെസ്റ്റിവെൽ വേദികൾ ചുവടെ:

ജൂൺ 15- എഡിൻബർഗ് (സെന്റ് കെന്റിജേൺ ചർച്ച്, ബാൺടൺ)

സമയം: രാവിലെ 11.00മുതൽ വൈകീട്ട് 7.00വരെ

ജൂൺ 17- ഗ്ലാസ്സ് ഗോ (സെന്റ് പോൾസ് ചർച്ച്)

സമയം: വൈകീട്ട് 5.00 മുതൽ 9.00വരെ

ജൂൺ 19- സെന്റ് നിനിയൻസ് കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇൻവെർനസ്സ്

സമയം: രാവിലെ 11.00മുതൽ വൈകീട്ട് 5.00വരെ

ജൂൺ 22- ക്രൂ (സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ച്)

സമയം: രാവിലെ 08.30 മുതൽ വൈകീട്ട് 4.00വരെ

ജൂൺ 28- സണ്ടർലാന്റ് (സെന്റ് ജോസഫ് കാത്തലിക് ചർച്ച്)

സമയം: വൈകീട്ട് 6.00 മുതൽ 9.30വരെ

ജൂൺ 29- ഷെഫീൽഡ് (സെന്റ് പാട്രിക് കാത്തലിക് ചർച്ച്)

സമയം: ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00മുതൽ വൈകീട്ട് 07.00 വരെ

ജൂലൈ 5- ന്യൂപോർട്ട് (സെന്റ് ഡേവിഡ് കാത്തലിക് ചർച്ച്)

സമയം: വൈകീട്ട് 6.30 മുതൽ 9.30വരെ

ജൂലൈ 6- സ്വാൻസ്സി (ഹോളിക്രോസ് കാത്തലിക് ചർച്ച്)

സമയം: രാവിലെ 9.00 മുതൽ വൈകീട്ട് 4.00വരെ

ജൂലൈ 8- കഡിഗൺ (ഔർ ലേഡി ഓഫ് ദ ടാപ്പർ കാത്തലിക് ദൈവാലയം)

സമയം: വൈകീട്ട് 5.00 മുതൽ 8.00വരെ

ജൂലൈ 13- ലൂട്ടൺ (ഹോളിഗോസ്റ്റ് കാത്തലിക് ചർച്ച്)

സമയം: രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകീട്ട് 05.00വരെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സൗജന്യ രജീസ്‌ട്രേഷനും:

Shalom World Malayalam – Shalom Festival