യുകെയിൽ 20 വർഷമായി സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ സിറിയൻ കാത്തലിക് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ രണ്ടു പെൺമക്കൾക്കും അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. മൂത്തമകൾ (27) ബിസിനസ് സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് ലണ്ടൻ സിറ്റിയിൽ ഫുൾടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മകൾ (25) ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് അക്കൗണ്ടന്റായി ലൂട്ടനിൽ ഫുൾടൈം ജോലി ചെയ്യുകയും എ സി സിഎ അവസാന പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യുകെയിൽ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നുമാണ് ആലോചനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

07877264255
ഇമെയിൽ : [email protected]