ജന്മനാടിന് കൈത്താങ്ങാകാനായി പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനായി സൾട്ട്ലീ സെന്റ് ബെനഡിക് മിഷനും വുമൺ ഫോറവും ഒന്നിച്ചു നടത്തിയ ചാരിറ്റി ഇവന്റ് വൻവിജയമായി . നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് ചാരിറ്റി ഇവൻറ് നടന്നത്. ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി മുതിർന്നവർക്ക് കപ്പ ബിരിയാണിയും കുട്ടികൾക്ക് നൂഡിൽസുമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ചാരിറ്റി ഇവന്റ് വൻ വിജയമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഇടവകവികാരി ഫാ . ടെറിൻ മുല്ലക്കരയും പള്ളി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നന്ദിപറഞ്ഞു.