കുട്ടികള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യഭ്യാസം നല്‍കുക എന്നത് കേവലം മാതാപിതാക്കളുടെ സഹജാവബോധം മാത്രമല്ല. തങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. ഓരോ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സുസ്ഥിരമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി പൊതു-സ്വകാര്യ സ്കൂൾ സംവിധാനങ്ങൾ പരസ്പരം യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ലോകമെമ്പാടും സൌജന്യമാണെങ്കിലും. സ്വകാര്യ സ്കൂൾ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസിന് നിർവചിക്കപ്പെട്ട പരിധിയില്ല.

ബ്യൂ സോലെയിൽ ആൽപൈൻ കോളേജ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്.

50-ലധികം വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. 4:1 എന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപക അനുപാതത്തിൽ ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അക്കാദമിക് പാഠ്യപദ്ധതി ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 260 മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നാല്‍ വാർഷിക ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഏകദേശം Rs. 1,23,00,000.

ലെയ്സിൻ അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്

സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ ലെയ്‌സിൻ എന്ന പർവത നഗരത്തിലെ ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്‌കൂളാണ് ലെയ്‌സിൻ അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ. ലെയ്‌സിൻ അമേരിക്കൻ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം ഡിപ്ലോമ ഇയേഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമിൽ 11, 12 ഗ്രേഡുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. അവരുടെ ഡിപ്ലോമ വർഷങ്ങളിൽ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബാക്കലറിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യുഎസ് ഹൈസ്കൂൾ ഡിപ്ലോമ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 340, വാർഷിക ട്യൂഷൻ ഫീസ് Rs. 80,00,000/-

തിങ്ക് ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ.

ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഹൈസ്കൂളാണ്, തിങ്ക് ഗ്ലോബൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിവർഷം നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു. ആകെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 60. മൊത്തം പഠനച്ചെലവ് ഏകദേശം Rs. 70,00,000.

ഹർട്ട്വുഡ് ഹൗസ് സ്കൂൾ, സറേ, യുകെ

ഏത് കോമ്പിനേഷനിലും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന 22 എ-ലെവൽ വിഷയങ്ങൾക്കായി ഹർട്ട്‌വുഡ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നു. ഹർട്ട്‌വുഡിനായുള്ള കുട്ടികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രധാനമായും അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഇംപ്രഷനുകളും വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ മുന്നേ പഠിച്ചിരിന്നു സ്കൂൾ നൽകിയ റഫറൻസും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം ഓരോ ടേമിനും 350-ഓളം വരും. ട്യൂഷൻ ഫീസ് Rs. 25,00,000.