ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ ന്യൂസ് 

ലണ്ടൻ: ലോകത്തിൽ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്ത്. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നേപ്പാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ഔവർ വേൾഡ് ഇൻ ഡാറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അനുസരിച്ച്, സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഭൂപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവെ മലിനീകരണ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പരിധിയായ 5μg/m3 എന്നതിനേക്കാൾ ഏകദേശം 20 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഈ കണക്കിനെ വിദഗ്ധർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അതേസമയം,യുകെയിലെ ലെവലുകൾ 10.47μg/m3 ആയിരുന്നു. യുഎസ് ലോഗ് ചെയ്തത് 7.41μg/m3 ആണ്. അതിനർത്ഥം ഈ രാജ്യങ്ങൾ യഥാക്രമം 24മതും ഒൻപതാമതും പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു എന്നാണ്. ഈ കണക്കുകൾ ഹൃദ്രോഗം പോലുള്ള മാരകമായ രോഗവസ്ഥകളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. പൊടി, മണം, പുക എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ മലിനീകരണ തോത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുന്നത് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. പ്രധാനമായും ഇത്, കാർ എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്നും ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും പുറത്തുവിടുന്നു.

മലിനീകരണം പലപ്പോഴും പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശത്തെ സാരമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ പുക പടലങ്ങൾ, ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുകയും ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാഹനം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കണക്കുകൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. വാഹനത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ ആരും തന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർഥ്യം. വാഹനങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്ന പുകയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ പല രാജ്യങ്ങളെയും ഇടംപിടിപ്പിച്ചത്.