ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള 37കാരി ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ 10 കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകി. 7 ആണും 3 പെണ്ണും. നേരത്തെ തന്നെ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ ഗോസിയമെ തമാര സിതോളാണ് അപൂർവ നേട്ടത്തിന് ഉടമയായിരിക്കുന്നത്. അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കുട്ടികളുടെ പിതാവ് ടെബോഗോ സോറ്റെറ്റ്സി പറഞ്ഞു. ആറ് കുട്ടികളെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് സ്കാനിങ് നടത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എട്ടാണെന്നാണ് തെറ്റായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്.

  ബ്രിട്ടനിൽ പ്രതിദിന രോഗവ്യാപനം അടുത്ത മാസത്തോടെ ഒരുലക്ഷം ആയേക്കാം. കടുത്ത ഭീഷണിയായി ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് . കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ

കഴിഞ്ഞ മാസം ഒമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാലി സ്വദേശി ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുകാരിയായ ഹാലിമ സിസ്സെയുടെ റിക്കോർഡാണ് ഗോസിയമെ തമാര സിതോളാണ് 10 കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകി മറികടന്നത്.