കോവിഡ് മഹാമാരിയാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങി കിടന്ന ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇടുക്കി ജില്ലാ സംഗമം ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ബർമിങ്ങ്ഹാം റോയൽ ഹോട്ടലിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നൂ.

ഇടുക്കി ജില്ലാ സംഗമം യുകെയിലും, നാട്ടിലുമായി നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നതോട് ഒപ്പം യു കെയിൽ ഓൾ യു കെ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടുർണമെൻ്റ്, വടംവലി തുടങ്ങിയ മൽസരങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നൂ, യുകെയിലും, നാട്ടിലുമായി ഒരു കോടി 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇടുക്കി ജില്ലാ സംഗമത്തിൻ്റെ നേത്യത്തിൽ ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് പത്തോളം വീടുകൾ ഇതു വരെ പൂർത്തിയാക്കി നൽകി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നതിനും, യു കെയിലുള്ള എല്ലാ ഇടുക്കി ജില്ലക്കാർക്കും ഒരു ദിവസം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുന്നതിനും ഇനി വരുന്ന വർഷത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ മുൻപോട്ടു നയിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മറ്റിക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും, അതോടൊപ്പം വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ആസൃദിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരേയും കൂടാതെ ബ്രിട്ടണിലേക്ക് പുതിയതായി എത്തി ചേർന്ന എല്ലാ ഇടുക്കി ജില്ലക്കാരെയും ബർമിഹ്ഹാം റോയൽ ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും കമ്മറ്റിക്കാരെ ബന്ധപെടുക.

സംഗമം കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി കൺവീനർ ജിമ്മി ജേക്കബ്
07572 880046