സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ട്രെന്റ് മലയാളി അസോസിയേഷനിലെ സജീവ അംഗമായ സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യ എബിന്റെ (സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ട്രെന്റ് മിഷൻ ഗായകസംഘം അംഗം) പിതാവ് മറ്റമന ഏബ്രഹാം (72 ) ഇന്ന് രാവിലെ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. പെരുമ്പാവൂരാണ് സ്വദേശം.

എബിന്റെ പിതാവിൻെറ നിര്യാണത്തിൽ മലയാളംയുകെ ന്യൂസിന്റെ അനുശോചനം ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അറിയിക്കുന്നു.