ബർമിംഗ്ഹാം സീറോ മലബാർ മലബാർ സെന്റ് ബെനഡിക്‌ മിഷൻ സാൾട്ട് ലി ഇടവകയിൽ സീറോ മലബാർ രൂപതാ അദ്ധ്യാക്ഷൻ മാർ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ പിതാവിന്റ കാർമികത്വത്തിൽ 12 കുരുന്നുകളുടെ ആദ്യകുർബാന സീകരണം നടന്നു . ഇടവക വികാരി ഫാദർ ടെറിൻ മുല്ലക്കര, സിസ്റ്റർമാർ , കാറ്റിക്കിസം ടീച്ചർമാർ , കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തുകയും , ഇടവക അംഗങ്ങൾ ഒന്നായി പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.