ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ ന്യൂസ്

യു കെ :- കോവിഡ് മൂലം ക്യാൻസൽ ആയ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗുകൾക്ക് യാത്രക്കാർ വൗച്ചറുകൾക്ക് പകരം റീഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സ് പണം തിരിച്ചുനൽകുന്നതിന് പകരമായി, 3.3 മില്യനോളം വൗച്ചറുകൾ നൽകുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കാരും ഈ പ്രവർത്തിയിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ റീഫണ്ട് നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൗച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത യാത്രക്കാർക്ക് റീഫണ്ട് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സ് അധികൃതരും അറിയിച്ചിരുന്നു.


2020 ൽ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്റെ അഞ്ചു ടിക്കറ്റുകളുടെയും റീഫണ്ട് ലഭിച്ചതായി ഒരു യാത്രക്കാരൻ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനിയും റീഫണ്ട് നൽകാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമ്മർ കാലത്ത് സ്റ്റാഫുകളുടെ കുറവ് മൂലം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സിന്റെ നടപടി വീണ്ടും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യാത്രക്കാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുമെന്നും, തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള റീ ഫണ്ടുകൾ ആണ് നൽകുന്നതെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്സ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.