രഹസ്യ കാമുകന്മാരെ മാറി മാറി ഉല്ലസിച്ചു  കൊണ്ടിരുന്ന ഈ  കുടുബിനിയുടെ  ലീലകൾ കേട്ടവർ മൂക്കത്തു വിരൽ വച്ച് പോക്കും. ആറു വയസുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുള്ള ഈ സ്ത്രീ,ഭർത്താവായ  ഒരു സാധു  ചെറുപ്പക്കാരനെ വട്ടം കറക്കുന്നതു ഒരുനാൾ പിടിച്ചു കാമുകനുമായി ഒളിച്ചോടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്തിയതാണ്. ഒരു വിധം എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തു കുറച്ചു നാളുകൾ ജീവിതം മുൻപോട്ടു പോയതാണ്. വീണ്ടും ആ തടാക എല്ലാം പഴയ രീതിയിൽ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ യക്ഷിയായി മാറുന്ന അവൾ ഭർത്താവിനെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതു പതിവാണെന്നു  അയൽവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വന്തം മകളുടെ സന്തോഷപൂർവമുള്ള ജീവിതം ഓർത്തു എല്ലാം സഹിച്ചു മകളെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്തി ജീവിതം മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ ആണ് പാല സുഹൃത്തുകളിലൂടെയും ഭാര്യയുടെ ലീലകൾ പറ്റി ഭർത്താവ് അറിയുകയും. എവിടെ യാത്ര ചെയ്താലും മുൻകൂട്ടി കാമുകൻ മാരെ വഴിയിൽ കത്ത് നിർത്തി കൊഞ്ചി കോഴയുന്ന യുവതിയുടെ  അഷിഞ്ഞാട്ടം  കൺമുൻപിൽ  ഭർത്താവ് കാണുകയും പതിഞ്ഞിരുന്നു കാമുകനെ പിടിക്കുകയും ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ആ ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ആണ് മനുഷ്യമനഃസാക്ഷിയെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഇതിനിടയിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഗതി എന്താകും ‘ എന്റെ മകൾക്കു വേണ്ടി എല്ലാം മറന്നു തുടർന്നും ഞാൻ അവളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തയാർ…. അതിൽ സ്വന്തം പിഞ്ചോമനയെ ജീവന് തുല്യം സ്‌നേഹിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ ! ഇതേ പോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എത്രയോ പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ വേറെയും കാണും മാനഹാനിയും മക്കളുടെ ഭാവിയും ഓർത്തു എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിക്കുന്നവർ …. വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പുരുഷാധിപത്യം എന്ന് പറയുമ്പോളും  ഇവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന  പുരുഷൻമാർക്കും ഒരു  യൂണിയൻ വേണ്ടിവരുമോ?