ഒരു കാരണമോ ചരിത്രമോ ഇല്ലാതെയുള്ള ആഘോഷമാണ് കാനഡയിലെ പാന്റ്‌സില്ലാ യാത്ര. കഴിഞ്ഞ 18 വര്‍ഷമായി നടത്തിവരുന്ന യാത്ര ഇത്തവണയും ഗംഭീരമായി തന്നെ ആഘോഷിച്ചു. മറ്റുള്ളവരില്‍ ചിരി പടര്‍ത്തുക എന്നതാണ് അടിവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ മെട്രോ ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യുവതീ യുവാക്കളുടെ ഉദ്ദേശം. നൂറ് കണക്കിന് യുവതീ യുവാക്കളാണ് അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് മെട്രോയില്‍ യാത്ര ചെയ്തത്. കാനഡയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലാണ് ദി നോ പാന്റ്‌സ് സബ് വേ റൈഡ്‌സ് അരങ്ങേറിയത്. പ്രാങ്ക്‌സ്റ്റേര്‍സ് ആയ ഇംപ്രൂവ് എവരിവേര്‍ ആണ് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകര്‍. യാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ പാന്റ്‌സ്, ട്രൗസറുകള്‍, ഷോര്‍ട്‌സ്,സ്‌കര്‍ട്ടുകള്‍, തുടങ്ങിയവ അഴിച്ചുമാറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ട്യൂബുകള്‍, സബ് വേകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്.