സോളർ  കമ്മിഷൻ അന്തിമറിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ൈവകിട്ട് മൂന്നുമണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും. റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചതിന് ശേഷമേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭിക്കുകയുള്ളു. റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജന്‍ ഒന്‍പതരയോടെ കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.  റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍ ചോദിച്ചെങ്കിലും  നോക്കാം ധൈര്യമായിരിക്ക്’ എന്ന് കമ്മിഷന്‍ പ്രതികരിച്ചു.  തന്റെ തിരുവനന്തപുരം യാത്ര പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെന്നും ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജന്‍ പറഞ്ഞു.  പ്രത്യേക വാഹനത്തിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അടങ്ങിയ കെട്ടുകള്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നത്.