കൊച്ചി: തത്കാൽ സംവിധാനത്തിൽ പാസ്പോർട്ടുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവുകൾ വരുത്തി. പാൻ കാർഡ്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിവ മുമ്പ് നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഇവയിലാണ് ഇളവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ആധാർ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റേഷൻ കാർഡ് ഇനിമുതൽ ആധികാരിക രേഖയായി പരി​ഗണിക്കും.

18 വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകിയാൽ മതിയാകും. പുതുക്കിയ നിയമമനുസരിച്ച് ആധാർ കാർഡിനൊപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതി. ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ്, റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് എന്നിവ ഇതിനായി പരി​ഗണിക്കും. ആധാർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിനായി അപേക്ഷിച്ച ശേഷം നമ്പർ നൽകിയാൽ മതിയാകും.

  ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 12 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്; പാലാ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

പാൻകാർഡ്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിവ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മുമ്പ് തത്കാൽ പാസ്പോർട്ടുകൽ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിബന്ധനകൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.