ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ

സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്നവർ യുകെയിൽ നിരവധിപേരാണ്. ഇവരെല്ലാം ജനുവരി 30ന് മുമ്പ് സെൽഫ് അസ്സസ്സ്മെന്റ് നടത്തുകയും,ടാക്‌സ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെ ന്നുള്ളത് യുകെയിലെ അലിഖിത നിയമമാണ് . ജനുവരി 30ന് മുമ്പ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാത്തവർക് ഉടൻ വരുക 100 പൗണ്ട് പിഴയാണ് .

നിരവധി മലയാളികളാണ് ഓഫ് ലൈസൻസ് ഷോപ്പുകൾ പോലുള്ള ചെറുകിട ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുകയും ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരായും മറ്റും ജോലി ചെയ്തു ഉപജീവനമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ജനുവരി 30ന് മുമ്പ് ടാക്സ് നൽകാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. 12.2 മില്യൻ ജനങ്ങൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺ നൽകേണ്ടിടത്ത് ഇതിനോടകം പകുതിയോളം പേരെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ .ഇത്തരക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി ടാക്സ് റിട്ടേൺ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 28 വരെയാക്കി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് .കോവിഡിൻെറ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വളരെ വിരളമായി പോലും നൽകാത്ത ഈ ആനുകൂല്യം നൽകിയത്.