ദുബായ്‌ : യുഎഇയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. അഞ്ച് വർഷത്തെ വിസയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വന്തം സ്‌പോൺസർഷിപ്പിൽ പല തവണ പ്രവേശിക്കാനും ഓരോ സന്ദർശനത്തിലും 90 ദിവസം രാജ്യത്ത് തങ്ങാനും കഴിയും. ഇത് 90 ദിവസം വരെ നീട്ടാം.

എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും വിസ അനുവദിക്കും. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ്‌ സിറ്റിസൺഷിപ് (ഐസിഎ) വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഫീസായി 13,148 രൂപ നൽകണം. അപേക്ഷകൻ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്‌ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖ നൽകണം.