സുജിത് തോമസ്

സ്ട്രോബെറി പുഡിങ്

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ

മധുരമുള്ള സ്ട്രോബറി- 500 ഗ്രാം
കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് -200 മില്ലി
പാൽ -500 മില്ലി
പാൽപ്പൊടി -2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
പഞ്ചസാര – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
ജലറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ് -ഓരോ പായ്ക്കറ്റിലും നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം

ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

1.സ്ട്രോബെറി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിൽ നിന്നും മൂന്നോ നാലോ മാറ്റി വെക്കുക.
2. ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രോബെറി, പാൽ,പഞ്ചസാര, പാൽപ്പൊടി, കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്നിവ മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക.
3. അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടു വെള്ളത്തിൽ ജലറ്റിൻ അലിയിച്ചെടുക്കുക.
4. ജലറ്റിൻ, സ്ട്രോബെറി മിശ്രിതത്തിൽ കലർത്തി,ചെറുതായി ചൂടാക്കി, ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചു സെറ്റ് ചെയ്യുക.
5. മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു,1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ, ചെറുതീയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുക.
6. സെറ്റ് ആയ പുഡ്ഡിംഗിന് മുകളിൽ ഇതു നിരത്തിയ ശേഷം, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കുക.

സുജിത് തോമസ്