എം ഫാം പഠിച്ച് കേരളത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന മലങ്കരകത്തോലിക്കാ യുവതിക്ക് (27 വയസ്സ് ) ഇന്ത്യയിലോ, വിദേശത്തോ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുയോജ്യരായ ക്രിസ്ത്യൻ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്ന് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
07533176536