ബെൽഫാസ്റ്റിൽ (Belfast, Northern Ireland), ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ Graduate Geologist ആയി ജോലിചെയ്യുന്ന സുന്ദരിയായ ആർ സി യുവതിക്ക് വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കോട്ടയം സ്വദേശികളായ മാതാപിതാക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഇവിടെത്തന്നെ ജോലിചെയ്യുന്നവരുമാണ്. നല്ല വിദ്യാഭ്യസ യോഗ്യത ഉള്ള യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ( ബ്രിട്ടനിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന)

യുവതിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

Msc in Geoscience (Graduation and post Graduation, UK)

വയസ്സ് – 28

ഉയരം – 165 cm

താൽപ്പര്യമുള്ളവർ താഴെക്കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

(whats app ലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്)

യുകെ – 0044 7828585807