പതിനെട്ടാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ജൂലിയ ജോസഫിന് പപ്പ, മമ്മി, ജോയല്‍, ജുവി, ജെറില്‍ എന്നിവരുടെ ആശംസകള്‍