ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ ന്യൂസ്

പോളിയോ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി ബ്രിട്ടൻ . ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോളിയോ ബൂസ്റ്റർ വാക്സിനുകൾ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ബ്രിട്ടനിൽ 2 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും 95 ശതമാനം കുട്ടികളും 5 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തതായാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലണ്ടനിൽ ഇത് 90 ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ്.

40 വർഷത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി യുകെയിൽ പോളിയോ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അടിയന്തര പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും അർഹമായവർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുവാനും യുകെ ഹെൽത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്ക് ഉടൻതന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനിൽ നിലവിൽ പോളിയോ സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല . എന്നാൽ ലണ്ടനിലെ മലിനജല സാമ്പിളിൽ പോളിയോ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് അപായ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.