ജീവിത വിജയം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും എത്ര പേര്‍ ആ വിജയത്തിന് അര്‍ഹരാവുന്നു എന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമാണ്..! ശാരീരികവും, മാനസികവും, സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവും, ആത്മീയവുമായ ഉന്നതിയാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി തൃശൂര്‍ വൃന്ദാവന്‍ ഇന്നില്‍ ഒരു സംപൂര്‍ണ്ണ വാല്യുട്ടെയ്ന്‍മെന്റ് ഷോ. ആഗസ്റ്റ് 12, സമയം 1:30pm-7:30pm. പ്രശസ്ത ബിസിനസ്സ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റും മെന്ററുമായ സജീവ് നായര്‍ നയിക്കുന്ന Power packed Life changing session… Design your DESTINY.

മനസ്സിന്റെ മാന്ത്രികതയാല്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മെന്റലിസ്റ്റും മൈന്റ് റീഡറുമായ നിപിന്‍ നിരവത്തിന്റെ Psychological entertainment show

Hurry…Book now for exciting early bird offer..!

9567710909
9656731010
9995806636

Organized by Palana educational charitable trust.