നടിയെ ഉപദ്രവിച്ച കേസിൽ സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന നടൻ ദിലീപിൻറെ  റിമാൻഡ് കാലാവധി  രണ്ടാഴ്ച്ചത്തേക്ക് നീട്ടി.ഇന്നു വീണ്ടും വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെയാണ്  നടനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് . റിമാൻഡ് കാലാവധി തീരുന്ന ഇന്നു കോടതിയിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കുന്നതിനു പകരമാണു വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ കേസ് പരിഗണിച്ചത് .