കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് മേയ് എട്ടു മുതൽ ഒമ്പതു ദിവസത്തേക്ക് ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റെയിൽവേ റദ്ദാക്കി. 30 സർവീസുകളാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവെ റദ്ദാക്കിയത്.
തിരുനൽവേലി- പാലക്കാട് പാലരുവി, തിരുവനന്തപുരം- ഷൊർണൂർ വേണാട്, തിരുവനന്തപുരം- കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദി, എറണാകുളം- തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട്, മംഗലാപുരം- കൊച്ചുവേളി അന്ത്യോദയ (വീക്കിലി), മംഗലാപുരം- തിരുവനന്തപുരം ഏറനാട്, എറണാകുളം- ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർസിറ്റി, ബാനസവാടി- എറണാകുളം, മംഗലാപുരം- തിരുവനന്തപുരം, നിസാമുദീൻ – തിരുവനന്തപുരം വീക്ക്ലി അടക്കമുള്ള ട്രെയിനുകളും അവയുടെ തിരിച്ചുള്ള സർവീസുകളുമാണ് റദ്ദാക്കിയത്.
റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ
02695 ചെന്നൈ – തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്,
02696 തിരുവനന്തപുരം- ചെന്നൈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്,
06627 ചെന്നൈ- മംഗലാപുരം എക്സപ്രസ്,
06628 മംഗലാപുരം- ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്,
02695 ചെന്നൈ- തിരുവനന്തപുരം,
02696 തിരുവനന്തപുരം- ചെന്നൈ,
06017 ഷൊർണൂർ- എറണാകുളം,
06018 എറണാകുളം- ഷൊർണൂർ,
06023 ഷൊർണൂർ- കണ്ണൂർ,
06024 കണ്ണൂർ- ഷൊർണൂർ,
06355 കൊച്ചുവേളി- മംഗലാപുരം അന്ത്യോദയ,
06356 മംഗലാപുരം- കൊച്ചുവേളി അന്ത്യോദയ,
06791 തിരുനൽവേലി- പാലക്കാട്,
06792 പാലക്കാട്- തിരുനൽവേലി,
06347 തിരുവനന്തപുരം- മംഗലാപുരം,
06348 മംഗലാപുരം- തിരുവനന്തപുരം,
06605 മംഗലാപുരം- നാഗർകോവിൽ,
06606 നാഗർകോവിൽ- മംഗലാപുരം,
02677 ബെംഗളൂരു- എറണാകുളം,
02678 എറണാകുളം- ബെംഗളൂരു,
06161 എറണാകുളം- ബാനസവാടി,
06162 ബാനസവാടി- എറണാകുളം,
06301 ഷൊർണൂർ- തിരുവനന്തപുരം,
06302 തിരുവനന്തപുരം- ഷൊർണൂർ,
0281 കണ്ണൂർ- തിരുവനന്തപുരം,
02082 തിരുവനന്തപുരം- കണ്ണൂർ,
06843 തിരുച്ചിറപ്പള്ളി- പാലക്കാട്,
06844 പാലക്കാട്- തിരുച്ചിറപ്പള്ളി,
06167 തിരുവനന്തപുരം- നിസാമുദീൻ (വീക്കിലി),
06168 നിസാമുദീൻ- തിരുവനന്തപുരം (വീക്കിലി).
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ ഒമ്പതു ദിവസത്തേക്കാണ് സംസ്ഥാനം പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടുക.