ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ

തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ യുകെയിലെ ബാറുകളിലും റസ്റ്റോറന്റുകളിലും പോകാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഇത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു നാഴികക്കല്ലായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മിക്കവർക്കും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ഇനി പോകാൻ സാധിക്കില്ല . കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ ആയിരക്കണക്കിന് റസ്റ്റോറന്റുകളാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയതെന്ന് സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. റസ്റ്റോറന്റുകളുടെ എണ്ണം മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ 9.7 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞു. ഇതേ സമയം കാഷ്വൽ ഡൈനിങ്ങ് വേദികളുടെ എണ്ണം 19.4 ശതമാനമായാണ് കുറഞ്ഞത്.

ഓസ്കറും ഭാര്യയും

അലിക്സ്പാർട്ട്നേർ‌സും സി‌ജി‌എയുടെ മാർക്കറ്റ് റിക്കവറി മോണിറ്ററും നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലയളവിൽ നിരവധി പബ്ബുകളും ബാറുകളും അതിജീവിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് റസ്റ്റോറന്റുകളെയാണ്. ഇതിനൊരുദാഹരണമാണ് വെയിൽസിലെ ന്യൂപോർട്ടിലുള്ള ഓസ്കാർ അലിയുടെ റസ്റ്റോറൻറ്. ബിസിനസിനായി അവർ നല്ലൊരു തുകയാണ് വിനിയോഗിച്ചത്. തങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും കോവിഡ് -19 തങ്ങളെ നന്നായി ബാധിച്ചെന്നും ഒടുവിൽ റസ്റ്റോറൻറ് അടയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നെന്നും ഓസ്കാർ പറഞ്ഞു. ക്രിസ്മസ് കാലയളവിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കച്ചവടം തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കവേയാണ് ഓസ്കാറിൻെറ ഭാര്യ കോവിഡ് ബാധിതയായത്. അതിനാൽ രണ്ടാഴ്ച ഐസലേഷനിൽ കഴിയേണ്ടതായി വന്നു. ജനുവരി ആയപ്പോൾ ഇനി തങ്ങൾക്ക് തുടരാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കട അടച്ചത്. ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ധനസഹായം കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഓസ്കാർ പറഞ്ഞു. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ ഓസ്കാർ ഇപ്പോൾ അതിജീവനത്തിനായി മറ്റു തൊഴിലുകൾ നോക്കുകയാണ്. ഓസ്കാറിൻെറ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേർ കോവിഡ് -19 ൻെറ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ അതിജീവന മാർഗമായിരുന്ന റസ്റ്റോറന്റുകൾ അടച്ചിടാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ടുണ്ട്.