ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം യുകെ

ഡൽഹി : ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഘട്ടംഘട്ടമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സമീപ ഭാവിയിൽ മൊത്ത, റീട്ടെയിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ടി റാബി ശങ്കർ അറിയിച്ചു. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ (സി‌ബി‌ഡി‌സികൾ‌) അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ‌ ആർ‌ബി‌ഐ കുറച്ചുകാലമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. ഒരു സെൻ‌ട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നൽ‌കുന്ന നിയമപരമായ ടെണ്ടറാണ് സിബിഡിസി. ഇത് ഒരു ഫിയറ്റ് കറൻസിക്ക് തുല്യമാണ്. ഫിയറ്റ് കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ്. മൊത്ത, റീട്ടെയിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സിബിഡിസി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിധി സെന്റർ ഫോർ ലീഗൽ പോളിസി സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. “ഡിജിറ്റൽ കറൻസി പുറത്തിറക്കുന്നതിലൂടെ ആളുകൾ പണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക, കുറഞ്ഞ ഇടപാട് ചെലവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ. കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതും കാര്യക്ഷമവും വിശ്വസനീയവും നിയന്ത്രിതവും നിയമപരവുമായ പണമിടപാട് നടത്താൻ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി സഹായിക്കും. ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഉപയോഗിക്കണം” ശങ്കർ പറഞ്ഞു.

ഒറ്റഘട്ടമായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് രംഗത്തെയും പണ വ്യവസ്ഥയെയും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയുടെ ഭാവി, ടെക്നോളജി തുടങ്ങി വിവിധ കാര്യങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയെന്നതാണ് ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.